Kommersiella fastigheter

Byggnader och värderingsenheter
Information om värderingsenheter kommer in i Mspecs med hjälp av Lantmäteriutdraget.  Byggnader måste läggas in manuellt eftersom det kan finnas flera värd...
Tors, 29 Okt, 2020 at 3:00 PM
Kommersiella inställningar
Kommersiella inställningar Det finns kommersiella inställningar både på licens- och kontorsnivå som ger möjlighet att lägga till underkategorier som kan an...
Tors, 29 Okt, 2020 at 3:01 PM