Kommersiella inställningar

Det finns kommersiella inställningar både på licens- och kontorsnivå som ger möjlighet att lägga till underkategorier som kan användas i hyresgästlistan. 


  1. Underkategorier som läggs till på licensnivå, dvs. i fliken "kommersiella inställningar" under företagsinställningarna finns tillgängliga för alla eventuella kontor i licensen:  


  2. Underkategorier som läggs till för ett specifikt kontor i kontorsinställningarna finns tillgängliga endast för det kontoret:

    Huvudkategorierna är Lokal, Bostad och Parkering. Under de tre huvudkategorierna kan underkategorierna läggas till genom att skriva i fältet "underkategori" och sedan genom att klicka på knappen "lägg till".

I bilden nedan ser vi hyresgästlistan och informationsfönstret för en hyresgäst . 

I fältet "Hyresgästkategori" finns huvudkategorierna att välja på och i fältet "objektstyp" finns underkategorierna som finns tillgängliga inklusive de tillagda kategorierna från de "kommersiella inställningarna".