Information om värderingsenheter kommer in i Mspecs med hjälp av Lantmäteriutdraget. 

Byggnader måste läggas in manuellt eftersom det kan finnas flera värderingsenheter i en byggnad, vilket är något som mäklaren kan veta först efter besök på fastigheten eller genom uppgifter från säljaren. 
 1. Lägg till byggnader genom att klicka på knappen "lägg till byggnad" [1]
  (i bilden nedan ser vi även värderingsenheterna som kommit in från lantmäteriutdraget).


 2. Fyll i uppgifterna om byggnaden i fönstret som öppnas.
  Byggnadens area är något som måste fyllas i efter uppmätning alt. uppgifter av säljaren. Lägg till beskrivningar och andra uppgifter om byggnaden.

  I värderingsenheterna kan utrymmen så som trapphus, hiss m.m. exkluderas och därför kan arean skilja sig mot totalen mellan byggnader och värderingsenheter. Ni kan välja om byggnaden ska vara publik eller inte genom att kryssa i rutan i längst ned till vänster. 

 3. Koppla värderingsenheterna till de tillagda byggnaderna.
  Klicka på respektive värderingsenhet och välj vilken byggnad värderingsenheten tillhör [3].