Manual hur du importerar hyresgästlistan från Excel till ditt kommersiella objekt. 


När du importerar hyresgästlistan måste du importera de olika hyresgästkategorierna separat, det vill säga -bostäder för sig, lokaler för sig. Därför måste du, innan du importerar, dela upp din Excellista så att varje Excelblad bara innehåller en hyresgästkategori. 
I hyresgästlistan kan du mata in hyresgästerna. Dessa summeras sedan i sammanställningen. Om du saknar någon typ av lokal, bostad eller parkering kan den som är kontorsadmin lägga till det i kontorsinställningarna, under fliken ”Kommersiella inställningar".


  • Gå in på objektet och klicka på "Objektsinfo", sedan på "Hyresgästlista" och klicka på "Importera från Excel" uppe i högra hörnet.  • Klicka i den övre kanten för att bifoga Excel-filen som du vill importera.  • När filen är bifogad kommer det upp rubriker och fält i två spalter. Para ihop rubrik med önskat fält. Klicka på knappen "koppla" för att rätt information i Excel-filen ska komma in till rätt fält i Mspecs, fortsätt så tills alla rubriker är kopplade.

  • Klicka på "Import" när alla rubriker är kopplade.


  • När hyresgästlisan är importerad kan ni sedan hämta in dessa uppgifter i Hyresgästlistan sammanställning. Om du klickar på knappen "Hämta från hyresgästlistan" så hämtas alla uppgifter från det du matat in i hyresgästlistan. Dessa uppgifter kan du sedan ändra manuellt i sammanställningen om det behövs. Du kan också mata in egna uppgifter i sammanställningen.