1. Klicka på ert namn uppe i högra hörnet.

2. Gå till "Mina inställningar" i menyn.

3. Öppna fliken "kalender- och mailinställniningar".

4. Klicka på knappen "LOGIN OFFICE365".


Nu kommer ni antingen skickas till en sida för inloggning alt. kommer den känna av att ni är inloggad på er mejl på datorn, och koppla mot den. 


6. När allting är klart kommer det stå "LOGOUT OFFICE 365".


Läs mer i manualen:
Manual kalenderhantering