Här nedan finner ni handledning för Mspecs WordPress api plugin (PHP). 

WP-pluginet kan du använda och redigera som du önskar, men utan vårt stöd. Vi ansvarar inte för hur installationen fungerar i annan miljö än vår egna.


wordpress_plugin_howto är anvisningar hur man använder Mspecs WordPress-plugin samt inställningar rörande detta. Börja här om du inte förut har använt Mspecs WordPress-plugin eller behöver mer kunskap. Observera att punkt 3b gäller plugin >= v2.3. Saknas denna sida görs inställningarna i Conf.php.


wordpress_api_referens är en referens för Mspecs Api gällande WordPress-pluginet. Är av en mer teknisk art än wordpress_plugin_howto och innehåller detaljerad information kring vilken typ av data man kan få tag i samt hur.


wordpress_plugin_how_it_works är en teknisk genomgång om hur plugginet fungerar. Är av en mer teknisk art än wordpress_plugin_howto och innehåller b.la flödesdiagram samt detaljer för hur plugginet bygger upp sidor.


mspecs är själva WordPress-pluginet. I zip filen ligger också det tema som hör till versionen. Det går att använda andra teman men detta är det vi själva använder. Observera att plugginet kör PHP7 så detta är ett krav. Observera också att plugginet inte är kompatibelt med Gutenberg. 


Både plugginet och temat har refaktorerats ganska mycket, så testa att er uppsättning fungerar med v2.5.0 och v1.0.0 innan ni byter skarpt.


v2.5.0 är den senaste versionen av plugginet.

v1.0.0 är den senaste versionen av temat


Vi kommer inom kort att flytta plugginet, teman och dokumentation som hör till plugginet till git, vi kommer lägga upp en länk till repot här när det är klart.


Om ni har förslag till ändringar och förbättringar i pluginet välkomnar vi det tacksamt!