1. I Mspecs kan man beställa lantmäteriutdrag på flera ställen, klicka på moduler och välj sedan "Beställ lantmäteriutdrag". 
2. Välj den informationen du önskar beställa genom att bocka i rutorna. 
3. Om det finns Gemensamhetsanläggningar kopplade till fastigheten, behöver ni gå till "Beställ från lantmäteriet" i objektet en gång till och endast bocka i "Full gemensamhetsanläggningar 22 kr" för att få ut fullständig information om GA.


4. Om man tagit ett utdrag i objektet så sparas det i fliken filer på objektet. Är det ett fristående utdrag sparas det ned lokalt på din dator.