Efterarbete kontrakt

Innan du går till ”Tillträde” i vänstermenyn på objektet för att börja med likvidavräkningen, gå till ”kontrakt” i vänstermenyn och till fliken ”Efterarbete kontrakt” för att kontrollera att du lagt till uppgifter om handpenning m.m. Uppgifter som du fyller i där kommer sedan att hjälpa dig i likvidavräkningen. För att läsa mer, klicka här.


TillträdeMäklarjournalen

Under varje flödessteg i Mspecs finner ni en flik för mäklarjournalen och den är uppbyggd så att man ska gå in och bocka i när uppgifter är utförda. Då registreras dagens datum.Genom att trycka på plustecknet kan du ändra om du utfört uppgiften en annan dag, lägga till en kommentar eller bifoga filer t.ex. vid en ID-kontroll.Den fullständiga mäklarjournalen skriver ni ut genom att gå till  knappen i vänstermenyn på objektet.


Köpare

Här har du möjlighet att redigera köparen/köparnas kontaktuppgifter genom att klicka på deras namn. 

Du kan också byta köparens adress så de får objektets adress istället. Det gör du genom att klicka på knappen "Byt köparens adress" längst upp till höger.


Förbered tillträde

Fyll i tillträdesuppgifter och lån i den här fliken (det hjälper dig när du väl ska börja med din likvidavräkning i nästa skede).


Om du fyllt i tillträdesdatum här, kommer du enkelt i likvidavräkningen kunna beräkna säljaren och köparens del av månadsavgiften/fastighetsskatten.


Du kan även skicka e-post kallelse till köpare och säljare via knappen "E-post kallelse". Har du fyllt i alla fälten om tid, plats, dag och handläggare kommer systemet hjälpa dig att skriva ihop ett anpassat mail med all info till respektive part.Likvidavräkningen

I Mspecs använder vi oss av en 3-sidig likvidavräkning. En gemensam, säljarens och köparens likvidavräkning.

Här nedan kommer vi visa hur de tre sidorna ser ut.Gemensamma likvidavräkningen

”Skriv ut likvid. gemensam”


På den gemensamma sidan, visas köpeskilling och handpenning. Om det är några lån som ska tas över av köparen så visas även dem på den gemensamma likvidavräkningen.

Du kan reglera belopp mellan säljaren och köparen t.ex. om köparen ska betala en del av månadsavgiften/fastighetsskatten.

Lägga till om det finns något som är  säljaren/köparen tillgodo under fältet "Annat". Köparen kanske har fått en prisreduktion som är de tillgodo, eller om säljaren har nått tillgodo, t.ex. möbler som ingår i köpet.

Behöver du fler rader så genereras dessa per automatik.

Vill du lägga till en kommentar som ska visas på utskriften skriver du in den i fältet ”Kommentarer till den gemensamma likvidavräkningen”

När du klickar på "Skriv ut likvid gemensam" eller "Skriv ut samtliga sidor", har du möjlighet att skapa en PDF ”preliminär”, dvs. att det är en ”vattenstämpel” på dokumentet att det är en preliminär likvidavräkning.

"Belopp att erhålla av köparen på tillträdesdagen" förs över till säljarens och köparens likvidavräkning.
Säljarens likvidavräkning

”Skriv ut likvid. säljare”


På säljarens likvidavräkning så visas belopp att erhålla av köparen, ev. erlagd handpenning och utbetalning av handpenning, ev. lån och om det finns något övrigt som man lagt in.

Längre ner i manualen kommer vi visa hur man kan hantera handpenningen och hur man kan hantera provisionen i likvidavräkningen.


Om du som mäklare tar din ersättning först vid tillträdet så kan du redovisa den genom att bocka i ”Visa provisionen i likvidavräkningen” under provisionsinformationen på säljarens sida.


Under ”Annat” kan du välja om säljaren ska erlägga eller erhålla något. Behöver du fler rader så genereras dessa per automatik.
Vill du lägga till en kommentar som ska visas på utskriften skriver du in den i fältet ”Kommentarer till säljarens likvidavräkning”.Fördela slutlikviden

När du ska redovisa hur resterande belopp ska fördelas finns det två sätt som du kan göra detta på beroende på om det är ett eller flera konton det ska in på.


Ska slutlikviden in på ett konto har du möjliget att välja ett konto i rullistan (förutsatt att du lagt in ett bankkontonummer i säljarens kontaktkort) alternativt skriva in kontonummer i fältet "Eller annat konto".


Ska slutlikviden in på flera konton är det viktigt att du lämnat fältet "Säljarens konto" tomt, dvs. att det står "Välj" i fältet. 

Klicka sedan på "Fördela beloppet på flera konton" för att visa fältet nedan och ha möjlighet att lägga till flera konton.


För att fördela belopp klicka på "Lägg till".

Om beloppet ska delas på flera säljare och de ska dela lika kan du välja att bocka i dom som ska dela längst ut till höger, och sedan klicka på "Fördela belopp på alla ikryssade".

Om beloppet inte ska delas lika på säljarna, behöver du skriva in summan manuellt i fälten. 


Köparens likvidavräkning

”Skriv ut likvid. Köpare”Köparens likvidavräkning visar resterande belopp att erlägga från den gemensamma likvidavräkningen.

Om det skulle finnas några lån som ska tas över/tas upp av köparen eller ev. handpenningslån så visas dessa här också.


Under ”Annat” kan du lägga till om köparen ska erlägga eller erhålla något. Behöver du fler rader så genereras dessa per automatik.Nu går även likvidavräkningen att E-signera via Verified. Klicka på E-signatur för att skicka iväg för signering. När den är färdigsignerad ser det ut enligt bilden. Du klickar då på "E-signering" för att skriva ut de signerade dokumentet. 

Såhär hanterar du handpenningen i Mspecs

När det är dags att skriva Köpekontrakt/Överlåtelseavtal så anges handpenningen i dessa.


För att du ska få med uppgifterna i kontraktet behöver du fylla i fälten ”Handpenning” och ”Datum för betalning av handpenning”.

Dessa fält följer endast med till kontrakten och depositionsavtalet, inte i t.ex. likvidavräkningen.


I fältet för handpenning kan du klicka på knappen "10%" för att systemet automatiskt ska fylla i 10% av slutpriset, alternativt kan du manuellt skriva in ett handpenningsbelopp. Efter kontraktsskrivningen så betalar köparen antingen handpenningen direkt till säljaren eller så sätts den in på mäklarens klientmedelskonto.

Oavsett vilket så ska detta dokumenteras i Mspecs under fliken ”Efterarbete kontrakt”Viktigt att ”Betald handpenning” och ”Betaldatum” alltid fylls i. Om du gör det så kommer det med

automatiskt i Likvidavräkningen. (Fälten går också att fylla i direkt i Likvidavräkningen)Det finns 2 sätt att fylla i betald handpenning i ”Efterarbete kontrakt”

 1. Köparen betalar handpenning direkt till Säljaren
 2. Köparen deponerar handpenning på mäklarens klientmedelskonto.


1. Köparen betalar handpenning direkt till Säljaren

Om köparen betalar handpenningen direkt till säljaren ska du endast fylla i "Betald handpenning" och "Betaldatum" då kommer det att bli rätt i likvidavräkningen.


2. Köparen deponerar handpenning på mäklarens klientmedelskonto.

Om handpenningen deponeras på mäklarens klientmedelskonto är det viktigt att du bockar i ”Handpenningen deponeras på mäklarens klientmedelskonto”.

Sedan behöver du redovisa utbetalningar av deponerad handpenning, dvs. till vem och vilka belopp som har betalats ut.När du bockar i att handpenningen har deponerats på mäklarens klientmedelskonto och sedan redovisat hur de har betalats ut kommer detta att redovisas korrekt i likvidavräkningen.

Under ”Utbetalningar av deponerad handpenning” kan du mata in hur utbetalningen skett.


Redovisa provisionen i Mspecs

Det finns 2 sätt att redovisa provisionen i Likvidavräkningen

 1. Att mäklaren tar provisionen ur deponerad handpenning när man betalar ut handpenningen till säljaren.
 2. Att mäklaren tar provisionen på tillträdesdagen


1. Mäklaren tar provisionen ur deponerad handpenning

När handpenningen har satts in på mäklarens klientmedelskonto så dokumenterar man det under fliken "Gemensam" på likvidavräkningen.


När mäklaren sedan betalar ut handpenningen till säljarna och tar sin provision från handpenningen, redovisas det under fliken "Gemensam" i likvidavräkningen

(Utbetalningar av deponerad handpenning kommer endast att visas under säljarens sida vid utskrift av likvidavräkningen).

Du behöver klicka på "Lägg till" fler gånger då handpenningen ska fördelas på flera konton.

Det orange fältet ovan visar endast din provision, detta är alltså inte utbetalningen, den gör du genom att klicka på "Lägg till" och skriver in konto och belopp.


(Du ska inte bocka i "Visa provisionen i likvidavräkningen" på fliken Säljare i likvidavräkningen. Provisionen kommer i detta fall redovisas felaktigt då).


Vid utskrift kommer säljarens sida se ut såhär: 


2. Mäklaren tar provisionen på tillträdesdagen

Om mäklaren tar provisionen på tillträdesdagen, dvs. inte från handpenningen ska man under  fliken Säljare i likvidavräkningen bocka i "Visa provisionen i likvidavräkningen".


Du kommer då se provisionsuppställningen när denna är ibockad,  och har då också möjlighet att bocka i om du vill att företagskontot ska visas.


(Du ska i detta fall alltså inte redovisa provisionen under "Utbetalningar av deponerad handpenning, om handpenningen har deponerats på mäklarens klientmedelskonto).


Dokument

Här har du möjlighet att: 

 1. Lägga till nytt dokument.
 2. Lägga till ett dokumentpaket (om ni på licensnivå skapat ett paket). 
 3. Skicka brev, exempelvis kallelse för tillträde. (Du kan maila direkt från Mspecs om du är inloggad med ditt Outlook-konto, behöver ha Office 365 Business Premium). 
 4. Skapa kvitto, exempelvis kvitto - provision eller handpenning. 
 5. Skapa en faktura.
 6. Skapa en marknadsvärdering. 
 7. Skriva ut mäklarjournalen.
 8. Skriva ut budförteckningen. 
 9. Om du bockat i flera dokument längst ut till höger har du möjlighet att skriva ut samtliga/E-posta. För mer information om hur ni redigerar dokument, läs ”Lägg till och redigera dokument” i vår kunskapsdatabas.

http://support.mspecs.se/

 

Filer

Du har möjlighet att ladda upp eller skriva ut tillagda filer.

För att lägga till en fil på objektet klickar du på "Lägg till", du kommer då kunna söka efter filer på din hårddisk som du kan lägga till. 

Det går också bra att dra filen och släppa i det vita fältet. 
Efterarbete tillträde

Här har du bland annat möjlighet att redigera eventuell ny information till säljaren, ändra köparens adress till objektets adress och hämta/skriva in ett arkiv-ID. 


Kapitalvinst


Gå till Intag i vänstermenyn på objektet och sedan till kapitalvinst-fliken, där får ni upp säljaren/säljarna.Klicka på säljaren, fyll i information som saknas och skriv ut skatteverkets blanketter.När du klickar på utskrift av en K-blankett kommer en skrivbar PDF-fil att öppnas i ny flik och du har möjlighet att fylla i och komplettera med information.

När du skrivit klart kapitalvinstberäkning är det viktigt att spara ner den som PDF på din dator (den kommer inte att sparas som en fil i objektet).


Vill du sedan spara den på objektet kan du ladda upp PDF:en under Filer på ditt objekt.