Inledning


I kontraktfasen är det tänkt att du ska jobba efter ett standardflöde.  1. Överst hittar du Mäklarjournalen med journalposter som hör till Kontraktsfasen.
  2. Du hittar också Publicerafliken för att lätt kunna ta bort objektet från internet.
  3. Säljarnas uppgifter
  4. Köparnas uppgifter
  5. Kontraktsinformation
  6. Därefter når du dokumenten och fliken Efterarbete kontrakt.


Här nedan kommer vi beskriva de olika flikarna.


Mäklarjournalen

Under varje flödessteg i Mspecs finner ni en flik för mäklarjournalen och den är uppbyggd så att man ska gå in och bocka i när uppgifter är utförda. Då registreras dagens datum.Genom att trycka på plustecknet kan du ändra om du utfört uppgiften en annan dag, lägga till en kommentar eller bifoga filer t.ex. vid en ID-kontroll.


Den fullständiga mäklarjournalen skriver ni ut genom att gå till  knappen i vänstermenyn på objektet.
Publicera

Här hittar du alla knappar för att avpublicera objektet från hemsidan och de olika marknadsplatserna på nätet.


För att avpublicera objektet från hemsidan klickar du på den orange knappen "Avpublicera". 

Har du publicerat ditt objekt på någon av marknadsplatserna och nu vill avpublicera, får du klicka på respektive knapp och där avpublicera objektet. Säljare

Här har du möjlighet att komplettera/ändra säljarnas kontaktuppgifter. För att ändra så klickar du på säljaren. Då öppnas kontaktinformationskortet.


Gå igenom flikarna och komplettera med saknad information. 


Du stänger kortet genom att klicka på krysset i högra hörnet. Då sparas också de ändringar du gjort.


Köpare

Här lägger du till köparna. Klicka på Kontrakt – Köpare – Lägg till köpare.


Du kan också lägga till köpare från Budgivningen och från Spekulantlistan.


Budgivningen


I budgivningen i listan för Bud, klicka på ”kugghjulet” under aktivitet och välj ”Sätt som vinnande bud”. Personen kommer nu att läggas in som köpare i systemet, och budet kommer att registreras som köpeskilling. 


Spekulanter
Klicka på ”kugghjulet” under aktivitet och välj ”Flytta spekulant till köpare”. Personen kommer nu att finnas som köpare.
Kontraktsinformation

Här anger du vilket datum kontraktet ska skrivas samt vilken tillträdesdag som ska stå i Köpekontraktet/Överlåtelseavtalet.

Slutpris är det pris som kommer att stå i avtalet.

Handpenningsbelopp och datum kommer med på utskriften av Köpekontrakt/Överlåtelseavtal och i Depositionsavtal.Dokument

Här kan du redigera och skriva ut dokument som hör till kontraktsfasen.
Filer

Önskar du skriva ut en fil kan du klicka på kugghjulet till höger och sedan "Ladda ner". 

Alternativt om du vill skriva ut flera filer samtidigt, kan du bocka i de önskade filerna längst ut till höger, och sedan klicka på knappen "Multiutskrift/E-post". 

Efterarbete kontrakt

Efter kontraktsskrivningen så betalar köparen antingen handpenningen direkt till säljaren eller så sätts den in på Mäklarens klientmedelskonto.


Oavsett vilket, så ska detta dokumenteras i Mspecs under fliken ”Efterarbete kontrakt”.


Viktigt att ”Betald handpenning” och ”Betaldatum” alltid fylls i. Om du gör det så kommer det med automatiskt i Likvidavräkningen. (Fälten går också att fylla i direkt i Likvidavräkningen)


Det finns 2 sätt att fylla i betald handpenning i ”Efterarbete kontrakt”


  1. Köparen betalar handpenning direkt till Säljaren
  2. Köparen deponerar handpenning på mäklarens klientmedelskonto.1. Köparen betalar handpenning direkt till Säljaren


Fyll i ”Betald handpenning” och ”Betaldatum” så blir det rätt i likvidavräkningen.


2. Köparen deponerar handpenning på mäklarens klientmedelskonto.


Viktigt att bocka i ”Handpenning deponeras på mäklarens klientmedelskonto”.

Det är också viktigt att fylla i till vem och vilka belopp som den deponerade handpenningen har betalats ut.Det är detta som styr att beräkningen blir rätt i likvidavräkningen.

Under ”Utbetalningar av deponerad handpenning” kan du mata in hur utbetalningen skett.


Man kan ange fler utbetalningar genom att klicka på ”Lägg till” t.ex. om säljarens del av handpenningen ska delas på fler konton.