Lägga till nytt uppdrag

 1. Tryck på knappen ”nytt uppdrag” uppe i högra hörnet i flödesvyn, som ni ser när ni precis loggat in i systemet.

 2. Välj att hitta via lantmäteriet, leta i ditt BRF-register eller välj att fylla i formuläret manuellt.


2a. ”Skapa via lantmäteriet”.

Fyll i kommun och Adress eller fastighetsbeteckning och tryck sedan på ”hämta”.

 I listan som kommer upp måste ni välja den fastighet ni vill göra ett lantmäteriutdrag på.(1) Kontrollera Kontor och om ni ändra handläggare,(2) välj om du vill beställa ett fullständigt Lantmäteriutdrag och (2) klicka på knappen skapa uppdrag.


 Informationen kommer automatiskt in i det nya objektet. Det kommer också sparas en PDF-fil av fastighetsutdraget under filer som ni finner genom att gå till dokument i vänstermenyn.


2b. ”Skapa via BRF registret”.

Fyll i namnet på föreningen ni vill hämta från ert egna BRF register, tryck sedan ”Hämta”. Ni får upp bostadsrättsföreningen nedanför. Tryck på den föreningen ni vill koppla samman med ert objekt.

 Det går även bra att söka på ORG.nr eller adress till BRF:en.  

Om ni har lagt till olika byggnader i BRF:en, får ni även välja vilken byggnad objektet tillhör.
Tryck  "välj" på den byggnaden objektet tillhör.

 

2c. ”Fyll i formuläret manuellt”. Intag - Flikar

Inne i objektet finner ni processtegen i vänstermenyn – Börja med intag för att följa flödet.Tryck sedan på respektive flik för att börja arbeta med objektet.


Mäklarjournalen

Under varje flödessteg i Mspecs finner ni en flik för mäklarjournalen och den är uppbyggd så att man ska gå in och bocka i när uppgifter är utförda. Då registreras dagens datum.

Genom att trycka på plustecknet kan du ändra om du utfört uppgiften en annan dag, lägga till en kommentar eller bifoga filer t.ex. vid en ID-kontroll.

Den fullständiga mäklarjournalen skriver ni ut genom att gå till  knappen i vänstermenyn på objektet.
Handläggare

När du skapar ett objekt i Mspecs blir du automatiskt inlagd som ansvarig fastighetsmäklare på objektet. 


För att lägga till en kollega exempelvis en assistent eller assisterande mäklare, klickar du på den blå knappen uppe till höger "Handläggare" och söker efter din kollega. 

Du kommer sedan få välja en "Roll" och klicka på kollegans namn så kommer han/hon med på objektet.
Uppdrag

Under denna flik fyller du i information om uppdraget såsom, om det är ett utlandsobjekt, nyproduktion, status, uppdragstid och ensamrätt, pris etc.
Denna information kommer också att följa med till dokumenten. 
Värdering

För att hämta information om tidigare försäljningar via Valuegard behöver du fylla i uppgifterna i fälten och klicka sedan på "Hämta försäljningar i området".


För mer information om tjänsten, kontakta deras support. 

Säljare

För att lägga till en säljare på ditt objekt klickar du på "Lägg till säljare" längst upp till höger.


Du får då två alternativ, har du lagt in kontakten i systemet tidigare kan du skriva in namn och klicka på hämta, alternativt väljer du att fylla i formuläret manuellt.


Du kan nu börja skriva in säljarens kontaktuppgifter. Gå igenom flikarna längst upp och skriv in all relativ information. 

Klicka sedan på knappen "Lägg till" längst ner i kontaktkortet.

Säljaren läggs till i listan och du kan senare öppna kontaktkortet och redigera igen. 


Om du beställt ett Lantmäteriutdrag kommer säljarna automatiskt att komma in under fliken och informationen från fastighetsutdraget är förifyllt. 
Provision/Mäklarräkenskap

Ni kan fylla i provisionen antingen under intag i vänstermenyn och sedan provision eller längre ner i vänstermenyn på objektet:
 Eller


 1. Gå till mäklarräkenskap i vänstermenyn.
 2. Tryck sedan på fliken provision. 
 3. Välj om ni ska ha ”Fastprisuppdrag”, ”Procent” eller "Fastprisuppdrag och procent".


Det finns även möjlighet för tillägg, säljaren/köparen att erlägga/erhålla. Dessa följer med till kvitton i Mspecs.

 

Under Dokument – Kvitto, klickar du på Tillägg – Köpare eller – Till Säljare för att  summorna ska redovisas korrekt.


Du kan alltid dela din provision, klicka på fliken ”Delning av provision” under mäklarräkenskap i vänstermenyn, skriv sedan i antal ( i procent ) och välj sedan Medarbetare.

Du kan även bocka i ”Visa uppdelningen i rapport” för att få med delningen i försäljningsrapporter.
Dokument

Intagsblanketter

Lägg till nytt dokument:

 1. Tryck på intag i vänstermenyn på objektet.
 2. Gå till fliken ”Dokument”.
 3. Tryck på knappen ”Lägg till dokument”


 4. Ni kan söka på önskat dokument i sökfältet.
 5. Tryck på ”Lägg till dokument” för att bifoga dokumentet till objektet.
 6. Tryck på "Lägg till och öppna" för att öppna dokumentet i redigeringsvyn och börja redigeriga.
 7.  Kryssa ner fönstret när ni lagt till alla dokument som behövs i Intaget/förmedlingen. 

För mer information om hur ni redigerar dokument, läs ”Lägg till och redigera dokument” i vår kunskapsdatabas.

http://support.mspecs.se/

 Filer

Du kan alltid ladda upp filer till ditt objekt som du sedan kan publicera till hemsida, tryckmaterial osv. 

För att lägga till en fil på objektet klickar du på "Lägg till", du kommer då kunna söka efter filer på din hårddisk som du kan lägga till. 

Det går också bra att dra filen och släppa i det vita fältet. 

Skapa en BRF

Om ni har skapat en bostadsrätt rekommenderar vi er att skapa en BRF i systemet, som ni sedan kan koppla ihop med bostadsrätten.
Gå till moduler i den övre menyraden och välj ”bostadsrättsförening”.


Klicka på knappen ”Ny BRF” uppe i högra hörnet.


Fyll i BRF namn och organisationsnummer (och eventuellt kontor om ni har flera kontor) tryck sedan på ”Skapa”.


Ett fönster öppnas där ni fyller i information om bostadsrättsföreningen.

Det finns flera flikar där ni bland annat kan fylla i information och föra in bilder samt filer.


Vi rekommenderar att ni lägger till ”byggnader” i föreningen för att få med så mycket information som möjligt till uppdraget.Övrigt:Genom att trycka på knappen ”Sätt som uppdaterad” under fliken grunddata kommer ni kunna se när ni senast uppdaterade innehållet i föreningen.