För att kunna importera spekulanter/kontakter från en Excel-fil behöver du följa dessa steg:


1. Klicka på kontakter.

2. Kontakter igen.


Då kommer man in kontakt vyn, 

3. Klicka på knappen "importera från Excel"

4. Klicka i den övre kanten för att bifoga Excel-filen som du vill importera. 5. När filen är bifogad kommer det upp rubriker och fält i två spalter. Para ihop rubrik med önskat fält.

6. Klicka på knappen "koppla" för att rätt information i Excel-filen ska komma in till rätt fält i Mspecs, fortsätt så tills alla rubriker är kopplade. 

7. När du är klar kan du testa kopplingen genom att klicka på "förhandsgranska".

8. Klicka på "import" för att slutföra importen av kontakten. För att exportera spekulanter/kontakter, följ dessa steg:


1. Klicka på kontakter.

2. Kontakter igen.

3. Klicka på knappen "Exportera till Excel" 4. Välj vad du vill ska följa med till Excel-filen, klicka sedan på "Exportera till Excel" 

5. Det skapas en fil som du kan ladda ner till din dator.