Release 1.9.39 - 23-11-2022


Nästa release kommer att ske på kvällen den 19 december.

OBS! Nytt lagkrav from 1/1 2023!

Bostadsrättens andel av BRF nettoskuldsättning. Två nya fält finns nu i Mspecs under Grunddata. Se bilden.
För er som har egen hemsida och gör trycksaker via någon extern leverantör, var noga med att kontrollera att uppgifterna kommer med efter årsskiftet.

Läs mer https://www.maklarsamfundet.se/nyheter/det-har-maste-du-kanna-till-om-nya-reglerna


Bilder till Objektsbeskrivning

Ni kan nu välja att lägga in alla bilder till objektsbeskrivningen via en knapp i bildhanteringen. Klicka på Objektsbeskrivning i bildfliken -> Välj bilder från uppdraget -> Välj alla bilder.  För att läsa mer om hur bilder i Uppdraget och Objektsbeskrivningen hanteras, klicka här.Boka visning

Bekräftelsemailet som skickats ut vid bokad visning, hade en formulering om försiktighet vid Covid-19. Den har nu tagits bort.

Deklarationsblanketter 

K5, K6 och K7 för inkomståret 2022 finns nu inlagda i Mspecs.


Fastighetsskatt
Fastighetskatter för 2023 finns nu inlagda.

Lantbruk - Förvärvstillstånd krävs
Om krysset "Förvärvstillstånd krävs" är ikryssat under grunddata så finns nu möjligheten att dokumentera att ansökan är skickad. Det hittar ni i fliken "Efterarbete kontrakt".
 Objektvision

Fler kategorier har lagts till:
Lokaler – ”Restauranger & caféer” och ”Skol, vård & omsorg”.
Fastigheter – ”Hotellfastigheter” och ”Samhällsfastigheter”.


Projekt

Via knappen "förändringar i flera objekt" –är nu nya fält tillagda ”Bokningsavgift”, ”Insats” och ”Upplåtelseavgift”.


Provision

Ett kommentarsfält för interna anteckningar om provisionen har efterfrågats. Det finns nu i fliken ”Provision” (Även i utlandsobjekt).

 


  

Dokumentpaket

Det har skett en del förändringar i flera dokument bla i köpekontrakt och överlåtelseavtal. De av er som har dokumentpaket behöver därför uppdatera en del dokument i paketen. Den som har Kontorsadmin eller juristbehörighet ska därför gå in i ”Dokumenthantering”.

 

Gå till ”Dokumentpaket” och klicka på de blåa, snurrande pilarna. Då blir paketen uppdaterade med de senaste versionerna av dokumenten.