Hantera uppdragets bilder och bilder på objektsbeskrivningen.


Uppdragets bilder.

På bildfliken finns det två olika sidor att arbeta med. Den första är Uppdragets bilder. Här sköter ni bilderna som ligger på hemsidan och på marknadsplatser. Om ni vill ha samma ordning på er objektsbeskrivning i Mspecs så behöver inte någon speciell inställning för detta göras. Bilderna kommer då alltså att hamna likadant på hemsida och marknadsplatser samt Objektsbeskrivningen i Mspecs om ni endast jobbar med denna vyn.


Objektsbeskrivningens bilder.

Om ni vill använda er av en annan ordning på bilderna på objektsbeskrivningen jämfört med hemsidan, klickar ni på knappen Objektsbeskrivning. I den här vyn lägger ni in de bilder ni vill använda er av i just objeksbeskrivningen.


Ni kan då lägga in alla bilder i en helt annan ordning, eller använda utvalda bilder för just Objektbeskrivningen. Det ni lägger i ordning för objektsbeskrivningen, påverkar inte hur bilderna ligger på hemsidan eller andra marknadsplatser. Det rör endast Objektbeskivningen som ni hittar i vänstermenyn i Mspecs. 


Obs! Om ni börjar arbeta med bilderna i objektsbeskrivningsvyn, kommer ni vara tvungna att jobba parallellt med uppdragets bilder och objektsbeskrivningens bilder. Dessa sidor är då längre inte sammankopplade för objektet.