För att läsa hur ni importerar ett objekt från Excel, läs mer här.  


För att ni ska kunna importera information till objekt i ett projekt flera gånger från Excel, måste varje objekt ha ett kopplat objekts-id. Om inte ett objekts id är kopplat, fungerar det inte att importera informationen flera gånger. Detta är för att systemet ska förstå till vilket objekt informationen tillhör som importeras in från Excel. Om inte objektsid är kopplat och ni gör en ny import, så kommer samtliga objekt matas in igen och det blir då dubbletter. 


Om ni skapat ett unikt objekts-id så kommer ni kunna ändra all information som exempelvis pris, lägenhetsnummer, gatuadress i er Excel fil, men systemet vet vilken information som ska höra till vilket objekt. 


Efter ni skapat en import som vanligt i systemet och klickat på import, så kommer knappen "spara objektsid till Excel" komma upp som alternativ nere i det högra hörnet. 

Klicka på "spara objektsid till Excel", då kommer Excel att startas upp och i er ursprungliga Excel finns då en ny kolumn med "Objektsid". 

Om ni ska importera ny information efter ni exempelvis ändrat pris, boarea eller annat i Excel till ert projekt, så är det alltså den senast öppnade Excelfilen som ni ska använda er av. Den kommer att ligga sparad i "hämtade filer" och vara märkt med dagens datum i filnamnet.