1. Gå in på ditt projekt och klicka på "Lista uppdrag" i den övre menyraden
  2. Klicka på knappen "importera från Excel"
  3. Välj om du vill importera Småhus eller Bostadsrätter, klicka sedan på "nästa"
  4. Klicka i den övre kanten för att bifoga Excel-filen som du vill importera
  5. När filen är bifogad kommer det upp rubriker och fält i två spalter. Para ihop rubrik med önskat fält
  6. Klicka på knappen "koppla" för att rätt information i Excel-filen ska komma in till rätt fält i Mspecs, fortsätt så tills alla rubriker är kopplade
  7. Om det är bostadsrätter du importerar kan du välja att "Hämta BRF" från ditt brf-register i Mspecs
  8. Genom att klicka på knappen  "hämta säljare" han du välja att söka fram en befintlig säljare i Mspecs eller lägga till en ny via formuläret som öppnas
  9. När du är klar kan du testa kopplingen genom att klicka på "förhandsgranska"
  10. Klicka på "import" för att slutföra importen av objekten


De importerade objekten kommer att få tillhörighet till samma kontor som projektet har tillhörighet till. Dom handläggare som finns på projektet kommer också att hamna som handläggare på de importerade objekten.

Viktigt! För att ni ska kunna importera information om objekten flera gånger från Excel behöver ni koppla ett unik objektsid. Klicka här för att läsa manual för detta.