Release 1.9.36b


Nyheter:


E-signering

Nu går det att skicka Mäklarjournalen, Likvidavräkning, budförteckning via Verified för e-signering. 


Klicka på "E-signatur" på respektive dokument för att skicka dokumentet.


När dokumentet är skickat kommer en stämpel finnas högst uppe i journalen om att E-signering pågår.
När dokumentet är signerat visas det enligt nedan:


Här hittar ni mer information om hur ni använder e-signering i Mspecs.


Objektsbeskrivningen

Fler inställningar finns nu i sidomenyn. Nya funktioner är bland annat att ni nu kan skapa PDF med QR-kod och att ni nu kan ha snabbfakta på förstasidan och att grunddata kan börja på egen sida. Vi har även gjort layoutförbättringar.