Nyheter:


Tambur

Äntligen är kopplingen till Tambur klar att använda. Du hittar knappen för att skicka ett ärende till Tambur i fliken Lån i Mspecs. 

Handledningen finns här: 

https://support.mspecs.se/support/solutions/articles/13000090494-skicka-%C3%A4rende-till-tambur


Budgivning via BudID

Inom kort lanseras en ny smart budgivningstjänst i Mspecs som kopplar ihop spekulant, mäklare och bank med ambitionen att verifiera både identitet (BankID) och lånelöfte.


Läs mer på budid.se
Om du vill vara bland de första att använda BudID, kontakta support@mspecs.se.

Vi har även ett informationsmöte inbokat där du kan få veta mer om BudID i Mspecs. Anmäl dig här: https://www.mspecs.se/utbildning/


Förbättringar:

Dokumentpaket

Det har skett en del förändringar i dokumentpakteten.  De av er som har dokumentpaket behöver därför uppdatera en del dokument i paketen. Den som har Kontorsadmin eller juristbehörighet ska därför gå in i ”Dokumenthantering”.

 

 

Gå till ”Dokumentpaket” och klicka på de blåa, snurrande pilarna.

Då blir paketen uppdaterade med de senaste versionerna av dokumenten.Övrigt i releasen

 

  • Ytterligare fält rensas när man tar en kopia av ett objekt, exempelvis tillträdesdag och tillträdestider. 
  • Tidigare har Mspecs på exempelvis bilder, haft en blandning av ”Publik” och ”Visa på internet”. Nu används bara ”Visa på internet”. 
  • I dokumentpaket visades ibland fel titel på dokument. Detta är nu rättat.
  • För bolagsadmin framgår nu vilken faktureringsenhet en användare har, både i listan med användare och i export till Excel.
  • Interna anteckningar visas nu på spekulanten, på budinställningar, på respektive bud och om spekulanten blir köpare.