Det första du behöver göra är att se till att du har ett användarkonto i Tambur. Mäklarföretaget behöver även ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med UC. Om du redan har Tambur, är allt redan på plats.

Du hittar avtalet på https://www.tambur.se/utbildning/.

När du har tillgång till Tambur är det bra att börja med inställningar i Mitt konto i Tambur. Där kan du delegera behörigheter och administrera grupper. Personnummer måste vara inlagt i Mspecs i Mina inställningar, med 12 siffror.

Skapa ett ärende i Tambur:  

 1. Knappen för att skapa ärende i Tambur finner du i fliken Lån i Mspecs.
  När du klickar på knappen Tambur öppnas ett fönster.

  En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

 2. Först sker en validering om alla obligatoriska fält är ifyllda i Mspecs. Om något saknas får du den informationen och kan stänga fönstret för att komplettera i objektet.

  En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

  Exempel på obligatoriska uppgifter är:
  -Ansvarig mäklare i fliken Handläggare på objektet (intag), samt att mäklarens/assisterande kollegas personnummer är inlagt i Mina inställningar.
  -Fältet Kommun och Fastighetsbeteckning på Småhus (grunddata).
  Fältet Kommun, Namn på bostadsrättsförening, bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer på Bostadsrätter (grunddata).

  Utöver de obligatoriska uppgifterna skickas även andra uppgifter med över till Tambur när ärendet skapas.

 3. Du kan välja att lägga till en assisterande kollega som direkt får tillgång till ärendet i Tambur när ärendet skapats. Kom ihåg att du första gången måste ha delegerat behörigheten till kollegan under Mitt konto i Tambur. Kollegan måste tillhöra samma kontor i Mspecs.
  Klicka i fältet Lägg till assisterande kollega för att lägga till kollegan i ärendet: 4. När du klickar på Nästa kommer du till sista steget innan ärendet kan skickas till Tambur.
  Här bifogar du ditt uppdragsavtal/förmedlingsuppdrag i formatet PDF.
  Om du har lagt till det som PDF i fliken filer på objektet kan du hämta in det direkt via Lägg till från uppdrag. Alternativet är att hämta från hårddisken.

 5. Klicka på Skapa ärende för att skicka uppgifterna och dokumentet till Tambur.

  En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 6. Du hittar nu ärendet under ärendestatus Osignerat på startsidan i Tambur.
  Signera ärendet och följ handledningarna på Tamburs utbildningssida: https://www.tambur.se/utbildning/.
  Kom ihåg att eventuella ändringar nu sker direkt i Tambur.

 7. Efter att ärendet är skickat till Tambur kan du komplettera med ytterligare filer via knappen Ladda upp. Du kan även komma direkt till inloggningssidan genom att klicka på Öppna tambur:

  En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 8. När säljarens bank skickar in låneuppgifter kommer fliken Lån i Mspecs att uppdateras.


Kom ihåg!

 • Knappen Tambur i Mspecs finns endast tillgänglig på objektstyp Småhus, Bostadsrätt och Ägarlägenhet.
 • I objekt där säljaren är ett dödsbo med ett tilldelat organisationsnummer från skatteverket behöver ärendet registreras manuellt i Tamburs webbklient.
 • I dagsläget hanteras ej företag i Tambur (juridisk person).