Det första du behöver göra är att se till att du har ett användarkonto i Tambur. Mäklarföretaget behöver även ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med Tibern AB. Du hittar avtalet på https://www.tambur.se/utbildning/.

När du har tillgång till Tambur är det bra att börja med inställningar i Mitt konto i Tambur. Där kan du delegera behörigheter och administrera grupper. 


I Mina inställningar i Mspecs måste personnummer vara inlagt med 12 siffror.


När du skickar över ett ärende till Tambur från Mspecs får du med dig en hel del objektsdata, till exempel adress, kommun och förening, men även säljarens uppgifter. Om ärendet skapas först när det finns köpare i objektet kommer även de att följa med till Tambur. När uppdragsavtalet i formatet PDF är bifogat och du har skapat ärendet via Mspecs fortsätter arbetet som vanligt i Tambur, där du bjuder in banker med mera. När bankerna skickar in en lånebild till ärendet kommer uppgifterna även att synkas över till objektet i Mspecs. 

Observera att manuellt upplagda ärenden i Tambur måste slutföras manuellt. Det är inte möjligt att sammanslå ett befintligt ärende med ett nytt ärende som skapats från Mspecs.

Läs nedan för mer information om hur du skapar ett ärende i Tambur via Mspecs. 


Skapa ett ärende i Tambur:  

 1. Knappen för att skapa ärende i Tambur finner du i fliken Lån i Mspecs.
  När du klickar på knappen Tambur öppnas ett fönster.

  En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

 2. Först sker en validering om alla obligatoriska fält är ifyllda i Mspecs. Om något saknas får du den informationen och kan stänga fönstret för att komplettera i objektet.

  En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

  Exempel på obligatoriska uppgifter är:
  - Ansvarig mäklare i fliken Handläggare på objektet (intag),
  - Mäklarens/assisterande kollegas personnummer i Mina inställningar, 12 siffror.
  - Säljarens personnummer, 12 siffror.
  - Fältet Kommun och Fastighetsbeteckning på Småhus (grunddata).
  - Fältet Kommun, Namn på bostadsrättsförening, bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer på Bostadsrätter (grunddata).

  Utöver de obligatoriska uppgifterna skickas även andra uppgifter med över till Tambur när ärendet skapas.

 3. Du kan välja att lägga till en assisterande kollega som direkt får tillgång till ärendet i Tambur när ärendet skapats. Kom ihåg att du första gången måste ha delegerat behörigheten till kollegan under Mitt konto i Tambur. Kollegan måste tillhöra samma kontor i Mspecs.

  Den ansvarige mäklaren skickas automatiskt med när ett ärende skapas i Tambur.
  Klicka i fältet Lägg till assisterande kollega för att lägga till en eller flera kollegor i ärendet:


  Om du som assistent skapar ärendet, glöm inte att lägga till dig själv som Assisterande kollega för att kunna se ärendet i Tambur.

 4. När du klickar på Nästa kommer du till sista steget innan ärendet kan skickas till Tambur.
  Här bifogar du ditt uppdragsavtal/förmedlingsuppdrag i formatet PDF.
  Om du har lagt till det som PDF i fliken filer på objektet kan du hämta in det direkt via Lägg till från uppdrag. Alternativet är att hämta från hårddisken.

 5. Klicka på Skapa ärende för att skicka uppgifterna och dokumentet till Tambur.

  En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 6. Du hittar nu ärendet under ärendestatus Osignerat på startsidan i Tambur.
  Signera ärendet och följ handledningarna på Tamburs utbildningssida: https://www.tambur.se/utbildning/.
  Kom ihåg att eventuella ändringar nu sker direkt i Tambur.

 7. Efter att ärendet är skickat till Tambur kan du komplettera med ytterligare filer via knappen Ladda upp. Obs! I dagsläget kan ni endast ladda upp uppdragsavtal via Mspecs. Övriga dokument bifogas direkt i Tamburs webbklient. Du kan även komma direkt till inloggningssidan genom att klicka på Öppna tambur:

  En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 8. När säljarens bank skickar in låneuppgifter kommer fliken Lån i Mspecs att uppdateras.


Kom ihåg! 

 • Knappen Tambur i Mspecs finns endast tillgänglig på objektstyp Småhus och Bostadsrätt.
 • I dagsläget kan du endas ladda upp Uppdragsavtal/förmedlingsuppdrag från Mspecs. Övriga filer läggs till direkt i Tambur.
 • I objekt där säljaren är ett dödsbo med ett tilldelat organisationsnummer från skatteverket behöver ärendet registreras manuellt i Tamburs webbklient.
 • I dagsläget hanteras ej företag i Tambur (juridisk person).