Ni börjar med att lägga in om det är ett dödsbo eller om personen är en dödsbodelägare på kontaktkortet. 


1. Gå till säljarefliken.

2. Öppna kontaktkortet till dödsboet/dödsbodelägaren alt. lägg till en ny säljare.

3. Bocka i om det är ett dödsbo eller en dödsbodelägare.


Observera att dödsbodelägare inte ska ha andel i sitt kontaktkort förutsatt att dom inte är delägare i fastigheten.


Dödsbo: När ni bockat i att det är ett dödsbo gör detta endast att dödsboet står som säljare i dokumenten och att dödsbodelägarna undertecknar dokumenten.Dödsbodelägaren får automatiskt signatursrubrik "I egenskap av dödsbodelägare".Om ni vill ändra texten ovanför signaturraden behöver man i sidomenyn välja "Säljare" i rullistan, istället för "Dödsbodelägare".