Ni börjar med att lägga till ett fullmaktsdokument.


1. Klicka på dokument i vänstermenyn.

2. Gå vidare till dokumentfliken

3. Klicka på "Lägg till dokument"

4. Sök därefter fram den fullmakten ni vill skapa.
Alternativ 1: 

Ni har två säljare, den ena säljaren ger en fullmakt till den andra.


1. Klicka i den gula rutan där de båda säljarna ligger.

2. I fälthanteraren, som falls ut på högersida, bockar ni ur den säljaren fullmakten INTE är för.Resultatet:
Redigera underskrifterna:

1. Klicka i den gula rutan där underskrifterna står idag.

2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, bockar ni ur den som INTE ska skriva under.Resultatet:
_______________________________________________________________________________________________Alternativ 2: 

Säljaren behöver en fullmakt utan namn (för att skriva in fullmaktstagarens namn manuellt)1. Klicka på gemet, "Grupp",  till vänster om "Fullmakt för".
2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, klickar ni på den andra rutan för att byta paragrafformulering till "Anonym underskrift". Resultatet:
Redigera underskrifterna:

1. Klicka i den gula rutan där underskrifterna står idag.

2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, bocka ni ur den som INTE ska skriva under.

Resultatet:
_______________________________________________________________________________________________Alternativ 3: 

En dödsbodelägare ska ge fullmakt till den andra dödsbodelägaren.1. Klicka på gemet, "Grupp", för att öppna sidomenyn.
2. Klicka sedan på den rutan när ni ser att det står "Dödsbodelägare". 


 

Bocka sedan ur den dödsbodelägare fullmakten INTE gäller för.


Resultatet:
Redigera underskrifterna:

1. Klicka i den gula rutan där underskrifterna står idag.

2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, bocka ni ur den som INTE ska skriva under.Resultatet:


_______________________________________________________________________________________________
Alternativ 4: 

Ni vill manuellt skriva in namnet i dokumentet.


1. Klicka på gemet, "Grupp",  till vänster om "Fullmakt för".
2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, klickar ni på den tredje paragrafformuleringen för att byta till "N/N".
 

Där det står "NN" skriver ni vem fullmakten är för, direkt in i dokumentet.

 

Resultatet:Redigera underskrifterna:

1. Klicka i den gula rutan där underskrifterna står idag.

2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, bocka ni ur den som INTE ska skriva under.


 

Resultatet:

 

_______________________________________________________________________________________________