Ni börjar med att lägga till ett fullmaktsdokument.


1. Klicka på dokument i vänstermenyn.

2. Gå vidare till dokumentfliken

3. Klicka på "Lägg till dokument"

4. Sök därefter fram den fullmakten ni vill skapa.
Alternativ 1: 

Ni har två köpare, den ena köpare ger en fullmakt till den andra.


1. Klicka i den gula rutan där de båda köparna ligger.

2. I fälthanteraren, som falls ut på högersida, bockar ni ur den köparen fullmakten INTE är för.Resultatet:
Redigera underskrifterna:

1. Klicka i den gula rutan där underskrifterna står idag.

2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, bockar ni ur den som INTE ska skriva under.Resultatet:
_______________________________________________________________________________________________
Alternativ 2: 

Köpare behöver en fullmakt utan namn (för att skriva in fullmaktstagarens namn manuellt)1. Klicka på gemet, "Grupp",  till vänster om "Fullmakt för".
2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, klickar ni på pilen för att byta paragrafformulering till "Anonym underskrift".Resultatet:
Redigera underskrifterna:

1. Klicka i den gula rutan där underskrifterna står idag.

2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, bocka ni ur den som INTE ska skriva under.Resultatet:_______________________________________________________________________________________________

Alternativ 3: 

Ni vill manuellt skriva in namnet i dokumentet.


1. Klicka på gemet, "Grupp",  till vänster om "Fullmakt för".
2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, klickar ni på pilen för att byta paragrafformulering till "N/N".Där det står "NN" skriver ni vem fullmakten är för, direkt in i dokumentet.


Resultatet:Redigera underskrifterna:

1. Klicka i den gula rutan där underskrifterna står idag.

2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, bocka ni ur den som INTE ska skriva under.Resultatet:

_______________________________________________________________________________________________

Alternativ 4: 

En dödsbodelägare ska ge fullmakt till den andra dödsbodelägaren.1. Klicka på gemet, "Grupp", för att öppna sidomenyn.
2. Använd pilen för att byta paragrafformulering.

3. Klicka sedan på den gula rutan när ni ser att det står "Dödsbodelägare".


 

Bocka sedan ur den dödsbodelägare fullmakten INTE gäller för.


Resultatet:
Redigera underskrifterna:

1. Klicka i den gula rutan där underskrifterna står idag.

2. I fälthanteraren, som fälls ut på högersidan, bocka ni ur den som INTE ska skriva under.Resultatet: