För att arkivera ett objekt i Mspecs behöver ni endast ändra status på ert objekt. Då kommer objektet inte längre vara synligt i er flödesvy men finns kvar i systemet den dagen ni behöver åtkomst till det.


För att ändra status följer ni stegen nedan:


1. Öppna upp objektet ni vill arkivera.

2. Klicka på intagsfliken i vänstermenyn.

3. Gå till fliken "Uppdrag".

4. Under "Status" ändrar ni till "Arkiverat".För att få fram era arkiverade objekt i flödesvyn följer ni stegen nedan:


1. Klicka på "Status" i filtermenyn.

2. Klicka på "Rensa allt" för att få bort samtliga statusar.

3. Bocka för "Arkiverat".

4. Ni ser nu endast era arkiverade objekt i flödesvyn.


Ni kan följa precis samma steg som ovan när ni är inne i listvyn, lista uppdrag.
Om ni vill numrera ert objekt eller ge det ett arkiv-id följer manualen via länken nedan:

https://mspecs.freshdesk.com/a/solutions/articles/5000677763