Vi rekommenderar att ni använder er av webbläsaren Chrome när ni är inloggade i Mspecs.


Klicka på länken för att ladda ner webbläsaren:
https://www.google.com/intl/sv/chrome/


Följ länken nedan för att se en film med instruktioner om hur ni installerar Chrome till din dator:

Installera Chrome