"I den här releasen har vi fokuserat på kundönskemål som bland annat har kommit via supporten. Parallellt med detta har vi jobbat vidare med övergången till vår nya plattform och gränssnitt. Förhoppningsvis kan vi släppa in några första testanvändare i den nya flödesvyn inom kort. Mycket spännande!" Joakim Spåre, produktägare.


Uppdateringar:

Dokument:

Det finns nu efter önskemål till supporten, en Offertmall bland dokumenten i Mspecs.

Försäljningsrapport:

I försäljningsrapporten är kolumnen "Provision betaldatum" inkluderad i både gränssnittet och i Excel-exporten.Lantmäteriutdrag:

Förbättringar har gjorts gällande information från Lantmäteriet.  Bland annat står nu tydligare information gällande byggnader i utdraget, när det finns ett skyddsrum eller om byggnaden är kopplad till en värderingsenhet.

Nu kommer även information om eventuella utmätningar med i fälten för rättigheter och belastningar på objektsinfo.

Likvidavräkning:
Om provisionen inte ska tas från klientmedelskontot, kan man nu även i säljarfliken i likvidavräkningen välja mellan flera av mäklarens konton. Bocka i "visa företagskonto" och sen välj vilket konto som ska användas. 


Qr-kod:
QR-kod går nu att välja vid utskrift av fakturor, kvitton och brev.

Förbättringar/Bugfixar:

  • E-signering Likvidavräkning.
    Ett tillfälligt fel, när en assistent skickat iväg likvidavräkningen för e-signering (när mäklaren är ansvarig) så syns ingen stämpel för mäklaren att likviden är signerad. Detta är nu åtgärdat.
  • Bilder - Avancerad redigering.
    I vissa webbläsare när en bild redigeras via knappen Avancerad redigering, var rutan väldigt liten. Detta är nu åtgärdat. 

  • Filer.
    En bild/fil blir nu inte satt per automatik som "Visa på internet" när den laddas upp under filer i objekten.