"Den här sprinten har handlat mycket om förberedelser och utveckling av våra nya plattform, Mspecs 2.0. Mycket av detta är fortfarande dolt för våra användare, men vi har nu genomfört ett antal möten med olika referensgrupper. Under kommande sprintar kommer vi fortsätta att fokusera på 2.0, och inom kort kommer en del att släppas för s k betatester av deltagarna i våra referensgrupper." Joakim Spåre, produktägare Mspecs.


Fastighetsskatt
Takbeloppet för fastighetsskatten 2024, är nu uppdaterat i Mspecs.  


K-Blanketter
Blanketter för inkomståret 2023, finns nu tillgängligt under kapitalvinstfliken.


Kundens sida
Vi har förtydligat hur säljaren fyller i eventuellt uppskov i Kundens sida.

Gränssnittet för importvyn har uppdaterats, samt sektionen för kundens sida under Säljare-fliken.

Hemnet - Nyproduktion

Hemnet har nyligen uppdaterat sin definition av nyproduktion, Läs mer om hur nyproduktion nu ska hanteras här.
Detta betyder att fastighetsmäklare som säljer en nyproducerad bostad, på uppdrag av en privatperson ska använda Hemnets successionsannonser. Bostadsutvecklare får således inte annonsera projektenheter genom köp av sådan successionsannons.

 

Buggfixar:
-Förhandsgranskningen på storleken för loggan i dokument, stämmer nu överens med storleken utskriften.

-När bilder laddas upp under filer, blir dessa per automatik inte publika längre. Exempelvis om ett körkort för id-kontroll laddats upp.