"Många små och en del stora nyheter i den här releasen. Framför allt har vi jobbat med kundönskemål som kommit via vår förträffliga support, men vi har också flyttat hela vår databas. I kommande releaser kommer vi att successivt släppa nyheter kopplade till vår nya plattform. Bland annat har vi planer på en ny dokumentlista och en uppdaterad budgivningsfunktion." Joakim Spåre, produktägare Mspecs


Bank-id Verifiering:

Förbättringar har gjorts när en verifiering är ivägskickad till en kontakt från systemet.

Bostadsrättsföreningar:
När en BRF är uppdaterad och föreningen är öppnad via ett objekt, kommer ett förslag upp för att uppdatera objektet med den nya informationen.Bilder i objektsbeskrivningen

Om du inte har en alternativ bildordning för objektsbeskrivningen, så kommer objektsbeskrivningen att använda de publika bilderna.

GDPR:
Uppdatering har gjorts i GDPR e-postmallen.

I listan för nya kontakter GDPR har funktionsknapparna fått en bättre placering överst i listan.

Lån:

För att ett lån ska synas i likvidavräkningen, måste en lånekategori vara vald. Det fältet är nu tvingande på alla lån som skapas.

Tambur:
Knappen för Tambur finns nu även tillgänglig för ägarlägenhet.

När Tambur har stängt ett ärende tas numer Tamburkopplingen bort i Mspecs.


Tomt:
Tomträtt finns nu som ett alternativ under fliken grunddata.


Mspecs hemsidor - kommersiella

För kunder som använder Mspecs hemsidor syns nu arean på kommersiella byggnaderna. Gäller både standard och premium. 


Lantbruk

Kostnader på småhusbyggnader under ett lantbruk har nu fått samma fält som kostnadsfliken på själva uppdraget.


Bugg-fixar

Några buggrättningar har också gjorts, bl a stavfel i budförteckningen och radbrytningar på kostnadsbeskrivningen småhus.