"I den här sommarsprinten har vi jobbat väldigt brett med nya lösningar, uppdateringar på nya och befintliga leverantörer och uppdateringar av vår infrastruktur. Detta kommer att underlätta för vår utveckling under hösten, där vi kommer att fokusera på att gradvis gå över till ett nytt användargränssnitt och en ny plattform för t ex budgivning och dokument." Joakim Spåre, produktägare Mspecs


Uppdateringar:

Dokumenten:

Texten till vänster i dokumenten, är nu minskad i storlek. Texten har även lagts till på dokumenten Budförteckning, Kundkännedom och Spekulantlista. 


På Fakturor och Kvitton finns nu funktion för att hämta in multipla provisioner på Nyproduktions- och Utlandsuppdrag.

Kommersiella objekt:
Förbättringar har gjorts i Cashflowkalkylen. En förbättring är att utskriftsvalen som görs i cashflowkalkylen sparas per automatik till nästa gång kalkylen öppnas. 


Kontraktsinformation:

Nytt fält för "Villkor upphör" samt "Alla villkor uppfyllda" finns under kontraktsinformation, samt som en kolumn i försäljningsrapporten. Likvidavräkning:

Förbättringar har gjorts i vad som visas i förhandsgranskningen.


Listor:

"Datum för intagsbesök" går nu att se i en egen kolumn i lista uppföljning. 


Spekulanter:
Det går nu att massmarkera spekulanter i bland annat projekt, kommersiella objekt för smidigt kunna radera flera spekulanter från objektet. Exempelvis om mäklaren importerat spekulanter från Excel till ett projekt.  

Bostadsrätt

På Grunddata-fliken finns nu en knapp för att lättare öppna upp den kopplade bostadsrättsföreningen.


Lantbruk

På Lantbruk har vi uppdaterat listan för Huvudinriktning samt lagt till ett fält för om Juridisk köpare tillåts eller inte.


Verified:
En ny status finns nu när ett dokument signerats av kund men den slutgiltiga PDF: en ännu inte kommit in i Mspecs. Statusen på dokumentet sätts då som "PDF skapas".