Hur du ändrar vilken information som ska visas i dokumentet och hur du kan lägga till bevittningar.