Genomgång hur du hanterar en säljarrevers i köpekontraktet och i likvidavräkningen i Mspecs.