Ändringarna är preliminära och kan komma att uppdateras. Fullständig information om vad uppdateringen innehåller hittar ni nedan på torsdag den 15:e juni.


"Den här uppdateringen är ganska omfattande och spänner över många olika områden. För utlandskunder och de som jobbar med nyproduktion finns nu stöd för att kunna lägga in flera olika provisioner på ett uppdrag. För våra utlandskunder finns nu också ett utökat språkstöd på flera beskrivningsfält. Bildhanteringen har fått en uppdatering både på BRF och på Uppdragen. På dokumentfronten kan du nu signera en marknadsvärdering digitalt. Fakturor kan nu skapas i tre olika varianter. Vi har också tagit fram några nya lösningar på spekulantsidan och lagt till fler upplåtelsetyper för våra kommersiella mäklare.


Parallellt med ovanstående har vi också jobbat vidare med Kundens sida, som nu är redo att lanseras på bred front efter positiv feedback från våra testkontor. Mer information om detta kommer i ett separat utskick inom kort." Joakim Spåre, Produktägare Mspecs.


Bildfliken

Det går nu att se om bilden är stående/liggande i miniatyrerna i bildfliken. 

BRF:er - Bildfliken

"Drag and drop" funktionen är nu aktiverad på bostadsrättsföreningarnas bildflik, för enklare hantering av bilder.

 


E-signering:
Det går nu att e-signera marknadsvärderingen i Mspecs via Verified.


Fakturor:

Det går nu att skapa kreditfakturor och påminnelser i Mspecs. Fakturatypen väljs högst upp i högra hörnet. Upplåtelsetyper:

Fler upplåtelsetyper finns nu att välja på för både småhus och kommersiella objekt.


Utökad spekulantlista, finns nu i kommersiella objekt, för att enkelt exempelvis kunna se om spekulanten är kopplad till en budgivning/visning, samt om kontakten är markerad som ej intresserad m.m. Samma hantering finns även under visningsuppföljning. Läs mer här.


Provision - Nyproduktionsprojekt och utland. 

Det går nu att välja multipla provisioner för utlandsobjekt samt för objekt i ett projekt. Ni kan då dela upp provisionen i provisionstyper:

Språkstöd utland

På de flesta beskrivningsfält kan du nu lägga till flera olika språk. Du ser också vilka språk du redan har lagt till. Dokument:

En ny variabel för att hämta mäklarens adress finns nu under verktyg i dokumenten.

 


Önskemål/bugfixar:

-Cashflowkalkylen i kommersiella objekt är nu omarbetad sedan förra releasen. Bugar i nya cashflowkalkylens utskrift är nu åtgärdade.

-Nyckelord till marknadsföring "balkong", som det ibland varit problem med att få över till Hemnet, är nu åtgärdat.


Påminnelse gällande visningspåminnelse som finns i Mspecs sedan förra releasen:

Sedan förra releasen finns "Schemalagd påminnelse inför visning" i Mspecs. Det är en funktion för att skicka en schemalagd påminnelse via SMS, inför visning till visningsdeltagarna. Funktionen aktiveras på licensnivå, så be er licensadmin kontakta Mspecs om ni vill slå på funktionen. Se mer info här.