Release 1.9.44


"I den här sprinten fokuserade vi på Kundens sida, som vi nu ska testa med utvalda pilotkunder. Vi har också tagit fram lösningar på en del önskemål från våra utlandsmäklare, framför allt när det gäller funktioner för marknadsplatsen Idealista. En annan efterlängtad funktion är schemaläggning av olika utskick. I ett första läge testar vi detta på påminnelse-SMS inför visning. Tanken är att bygga ut med fler schemalagda påminnelser genom både SMS och e-post när vi säkerställt funktionen." Joakim Spåre, Produktägare Mspecs.


Schemalagd påminnelse inför visning

Nu finns en funktion för att skicka en schemalagd påminnelse inför visning till visningsdeltagarna. Påminnelsen skickas en timme innan visningen, med kort information om vilken tid deltagaren är inbokad på och kontaktuppgifter till mäklaren. Funktionen aktiveras på licensnivå, så be er licensadmin kontakta Mspecs om ni vill slå på funktionen.


Fönsterskylt:

Våningsplan och antal våningar visas nu i fönsterskylten.


Utland:

Parkeringsbeskrivning är nu tillagd på utlandsobjekt. 

På objektsbeskrivningar går det nu att dölja vem som är ansvarig mäklare.


Idealista:

Flera olika förbättringar i Idealistas modal släpps i denna releasen. Bland annat: "Välj alla" finns nu som ett alternativ vid markering av bilder i Idealista modalen. Vi har förtydligat hur man markerar att det finns hiss, och du kan nu publicera objektskategori tomt. 


Cash Flow-kalkyl:

Menyn för att skriva ut cash flow-kalkylen har gjorts om och inkluderar nu också pajdiagram i utskriften.


Dokument:

I dokumenten finns en ny variabel för Handpenning - Bokningsavgift, som gör det lättare att få en sammanställning i dokumenten.


Bugfixar: 

Kommersiella objekt - Marknadsvärdering. Huvudbilden anpassas nu vid utskrift för marknadsvärdering, på kommersiella objekt.

Matchning - Ett fel i kartfunktionen när önskemål läggs till är nu åtgärdat.
Mäklarjournal - Spara mäklarjournal till filer fungerar nu.