För att skapa en faktura i ett objekt:

1. Gå in under fliken "Dokument" i objektet.

2. Klicka på knappen för "Faktura" 


3. Klicka på knappen "Välj mottagare" eller fyll i mottagare manuellt i fritextfältet.

4. Sätt ett fakturadatum. (Detta fält är obligatoriskt för att kunna spara fakturan)

5. Hämta eventuella tillägg/provision från objektet. Det kan läggas till under fliken "Mäklarräkenskap". 

6. Kontrollera/ändra vilken fakturatyp som gäller för fakturan (Faktura, Kredit eller Påminnelse.) 

7. Kontrollera samtliga fält och lägg eventtuellt in något manuellt under "fakturapost". Klicka på "Hämta fakturanummer och spara" för att skapa fakturan. 

Om ditt kontor har fakturanummer inlagt under kontorsinställningar så kan du klicka på "Hämta fakturanummer och spara" för att nästa nummer i ordningsföljden ska hämtas. Om du bara vill spara fakturan utan att lägga in fakturanummer klickar du på "Spara". 


För att skapa en fristående faktura som inte tillhör något objekt: 

1. Gå in under "Listor" i Mspecs och klicka på "faktura". 

2. Klicka på "Fakturor".

3. Klicka på "Skapa Faktura" högst uppe i högrna hörnet.