Vänligen kontrollera dessa fält om du har problem med publiceringen till Idealista:

Please control theese tabs if you are having trouble when publishing to Idealista:


 1. Om "Boarea" anges så måste den vara mindre än "Byggnadsarea". Fälten kan inte ha samma värde.

If "Living Area" is set, it must be less than "Bulding Area". They can´t have the same value.


2.  "Antal badrum" måste vara minst 1 om "Objektets skick" är "Bra". Kan vara 0 om skick är "Renoveringsbehov.

"Number of bathrooms" must be set to at least 1 if the "Conservation" is set to "Good". Number can be 0 if "Conservation" is set to "To restore"


3.  Om "Energiprestanda" anges måste "Energiklass" vara satt till ett annat värde än "Okänt, "Pågående" eller "Undantagen"."

If "Energy certificate performance" is set, "Energy certificate rating" must be set to other value than "Unknown", "In process" or "Exempt" 


"Energicertifikat utsläpp klass" kan bara anges om "Energiklass" är satt till ett annat värde än "Okänt", "Pågående" eller "Undantagen"

"Energy certificate emissions rating" can only be set if "Energy certificate rating" i set to other value than "Unknown, "In process" or "Exempt"


"Energicertifikat utsläpp värde" kan bara anges om "Energicertifikat utsläpp klass" är satt. 

"Energy certificate emissions value" can only be set if "Energy certificate emissions rating" is set.

4. (Ägarlägenhet/Condominium) "Möjlighet till parkering" måste vara ikryssad för att man ska kunna ange "Parkering ingår i pris" eller "Parkering pris".
"Parkering pris" måste anges om "Möjlighet till parkering" är satt men inte "Parkering ingår i pris" 

"Parking available" must be set to be able to set "Parking included in price" or "Parking price"

"Parking price" must be set if "Parking available" is set but not "Parking included in price"


5. Om "Etta(Studio)" är satt måste "Antal rum" vara 0. 

If "Studio" is set, "Number of rooms" must be 0. 

6. För hus gäller att "Antal rum" måste vara minst 1 om "Objektets skick" är "Bra". Kan vara 0 om skick är "Renoveringsbehov".

For houses, "Number of rooms" must be set to at least 1 if "Conservation" is set to "Good". Can be 0 i "Conservation" is set to "To restore"7.  Våningsplan:

Våningsplan måste anges genom -1,-2,1-60, ELLER  

bj: ground floor
en: mezzanine floor
ss: semi-basement
st: basement

 

Floorplan must be -1,-2, 1-60 OR: 

bj: ground floor
en: mezzanine floor
ss: semi-basement
st: basement