Bostadsrättens andel av BRF nettoskuldsättning.

Det finns nu en funktion för att beräkna nettoskuldsättningen på objektet med en knapp. För att uträkningen ska fungera behöver föreningens totala nettoskuld vara ifylld på föreningskortet, samt andelstal avgift på objektet.
Under ekonomi på bostadsrättsföreningen finns en sektion för att fylla i detta, samt vilken årsredovisning uppgifterna hämtas från och vem som gjort uträkningen.

 1. Börja med att lägga in BRF:s totala nettoskuldsättning på föreningens kontaktkort.
Här kan du även fylla i vilken årsredovisning uppgifterna är hämtade från, samt klicka på "sätt som kontrollerad" för att ange vem som gjort uträkningen och när den är gjord. 
2. När ni sedan har kopplat föreningen med objektet och fyllt i "andelstal avgift" kan ni klicka på "beräkna nettoskuldsättning", så räknar systemet ur den aktuella bostadens del av den totala nettoskuldsättningen
.

OBS! Andelstal avgift måste vara angivet i decimaltal inte i procent.

Här finns även ett fält för att skriva en kommentar nettoskuldsättningen vid behov.  I ”Beskrivning av Andel av BRF nettoskuldsättningen” finns också två listval; ”BRF är skuldfri” och ”Nettoskulden har ej gått att få fram”. Du kan också skriva fritext i fältet.

Läs mer https://www.maklarsamfundet.se/nyheter/det-har-maste-du-kanna-till-om-nya-reglerna