Release 1.9.41 

Fullständig information om uppdateringen kommer på torsdag den 2:a februari.


Nyheter:

OBS! Nytt lagkrav from 1/1 2023!

Bostadsrättens andel av BRF nettoskuldsättning.

Det finns nu en funktion för att beräkna nettoskuldsättningen på objektet med en knapp. För att uträkningen ska fungera behöver föreningens totala nettoskuld vara ifylld på föreningskortet, samt andelstal avgift på objektet. Under ekonomi på föreningen finns en ny sektion för att fylla i detta, samt vilken årsredovisning uppgifterna hämtas från och vem som gjort uträkningen.

 

I ”Beskrivning av Andel av BRF nettoskuldsättningen” finns nu också två listval; ”BRF är skuldfri” och ”Nettoskulden har ej gått att få fram”. Du kan också skriva fritext i fältet.

Läs mer https://www.maklarsamfundet.se/nyheter/det-har-maste-du-kanna-till-om-nya-reglerna

Upplåtna övriga utrymmen
Nu finns det möjlighet att ange övriga upplåtna utrymmen på bostadsrätten. Fältet inkluderas i objektsbeskrivning och hemsida.  

Filer
Om du laddar upp flera filer på samma gång, kan du nu välja olika kategorier, samt om det ska visas på internet eller i marknadsdokument för respektive fil.

Kalendrar
Om du har flera kalendrar i Office365 kan du nu välja vilka som ska visas i Mspecs. Gå in på Kalender under din användare och välj vilka kalendrar du vill se.

Marknadsvärdering
-Du kan nu skriva ut alla bilder och bifogade filer samtidigt som huvuddokumentet. Du kan också välja att skriva ut med QR-kod.

-Det finns nu fler fält att fylla i för värdering av ägarlägenhet.

Objektsbeskrivningen
Scrollbaren i objektsbeskrivningen har gjorts bredare för att göra det lättare att ”ta tag”.

Utlandsobjekt
-På Utlandsobjekt har vi nu dolt knapparna för Lantmäteriutdrag.
-Vi har utökat signeringsmöjligheterna för Utland med Touch och SMS.


Dokument

Nya regler för innehåll i Nyproduktion – Förhandsavtal from 1 januari 2023
I förhandsavtalet påminner vi i den blå informationsrutan om betänketiden som BRF måste lämna enligt ändringarna i BRL.

Dokumentpaket
Det har skett en del förändringar i olika dokument. De av er som har dokumentpaket behöver därför uppdatera en del dokument i paketen. Den som har Kontorsadmin eller juristbehörighet ska därför gå in i ”Dokumenthantering”.

 

Gå till ”Dokumentpaket” och klicka på de blåa, snurrande pilarna. Då blir paketen uppdaterade med de senaste versionerna av dokumenten.

Nästa release kommer att ske på kvällen den 1 mars.