I denna manualen visar vi hur ni ändrar valuta i objektet och i objektets dokument, exempelvis till Euro. 


Börja med att gå in på Objektsinfo -> Uppdrag. Välj vilken valuta ni vill marknadsföra objektet i och sedan vilket pris.

Skriv in Provisionen som vanligt, med den nya valutan.

När ni sedan skapar ett förmedlingsuppdrag, kommer rätt valuta att visas. Tänk på att läsa igenom paragraferna och ändra eventuell text som innehåller "kronor":När objektet är sålt, skriver ni in slutpris och handpenning i rätt valuta under Kontraktsinformation. Då kommer även de övriga dokumenten ändras precis så som Förmedlingsuppdraget.