I denna manual kommer vi att gå igenom de fält som är unika/aktuella för just lantbruk och hur dom hanteras i systemet. 1. Objektsinfo Om du startar uppdraget från ett lantmäteriutdrag eller tar ett lantmäteriutdrag som är kopplad till objektet så kommer all data från lantmäteriet att matas in i rätt fält i systemet. 2. Uppdrag Här får du för lantbruk möjlighet att välja försäljningssätt och om du vill att det ska synas utåt på marknadsplatser/marknadsdokument. 
3. Grunddata Här kan du välja vilken typ det är på objektet. Om du inte hittar en typ som passar kan du välja "Övrigt" då får du upp ett tomt fält där du kan skriva in en egen objektstyp. Du kan även välja huvudinriktning och bocka i de alternativen som passar. (Ingen av dessa fält är obligatoriska).
4. Taxeringsvärden När informationen matas in i systemet från Lantmäteriet så kopplas byggnaderna ihop med den mark som den är placerad på enligt uppgifter från lantmäteriet för att kunna beräkna fastighetsskatten på rätt sätt.
Om du lägger in byggnader och mark manuellt så är det viktigt att koppla rätt byggnad till rätt mark för att taxeringsvärden ska bli rätt. Finns det fler än 1 byggnad på samma mark så räknar systemet automtiskt ihop byggnaden med högst taxeringsvärde tillsammans med marken för att kunna tillgodogöra takregeln.


5. Areal Alla arealer som finns i lantmäteriutdraget matas automatiskt in här som taxerad areal,  publika och att de ska visas på markandsdokument. Systemet summerar sen all areal och taxeringsvärden. 

Om du istället vill visa uppgifter från en skogsbruksplan så klickar du på "Lägg till" och fyller i rätt kategori och uppgifter och väljer skogsbruksplan som generell areatyp. 

Om du på marknadsplatser/marknadsdokument vill visa uppgifterna från skogsbruksplanen som du har lagt in istället för de uppgifterna som kommer från lantmäterier så behöver du bocka i att de nya uppgifterna ska vara publika och bocka ur på de som inte ska visas. 6. Fastighetsuppgifter Denna flik finns endast för lantbruk. Här kan du lägga in information om fastigheten som inte finns med i lantmäteriutdrag eller några andra register. Klicka på "Lägg till" och välj kategori. Under beskrivning så utvidgas fältet vart efter du skriver. 

Om ingen av kategorierna passar in så kan du välja kategori "Annat" och skriva in en egen kategori. 

Om du väljer kategori "Skogsuppgifter" så utvidgas fälten och blir anpassade för att du ska kunna fylla i rätt information från skogsbruksplanen. 7. Byggnad Här ändras fälten beroende på vilken typ av byggnad du lägger till. Ser annorlunda ut för t.ex. småhus jämfört med ekonomibyggnad.8. Dokument Det finns dokument i systemet som är speciellt anpassade för lantbruk och som blir synliga när objektet ligger under rätt objektskategori. Detsamma gäller för marknadsvärdering.