I det här avsnittet kommer vi att gå igenom hjälpmedlet Klippboken. Klippboken är ett verktyg som du finner på många olika ställen. Den finns till för att hjälpa dig spara och kopiera in viktiga texter, mallar eller paragrafer. Anteckningar i klippboken kan du spara för dig själv eller för ditt/dina kontor.


 

Klippboken kommer du åt på ett flertal ställen systemet


 • Du har den som en genväg i vänstermenyn på ett objekt. • Du når den när du ska maila ifrån systemet. • Du har den när du är inne och redigerar i ett dokument.
Filtrera i Klippboken


 1. Under Mina kan du spara och se dina privata anteckningar. Detta är noteringar som endast den som är inloggad på ditt inlogg kommer åt.

 2. Under Globala ser du de gemensamma anteckningar för kontoren du tillhör. 
Söka i Klippboken


 • Du kan alltid söka fram anteckningar, vilket är ett användbart verktyg om det finns många sparade. Sök på rubriken eller något anteckningen innehåller t.ex. driftkostnad.Skapa anteckningar i klippboken

 1. Skriv din önskade rubrik.
  Vid paragraf: Blir det här paragrafens namn.
  Vid mail: Blir det här mailets rubrik.

 2. Skriv innehållet i din anteckning.
  Vid paragraf: Blir det här innehållet i paragrafen.
  Vid mail: Blir det här innehållet i mailet.

 3. Här klickar du för att spara ner din anteckning.

 4. Om du vill att din anteckning ska sparas som en brevmall, bockar du för den här rutan. 
 • Klicka på Publicera för att synliggöra din anteckning på kontoret/kontoren du tillhör. När du klickat på Publicera får du välja vilket/vilka kontor som du vill publicera din anteckning till.

 • Om du vill kopiera texten för att själv klistra in den på önskat ställe, klickar du på Kopiera.

 • Här klickar du om du vill ta bort en redan sparad anteckning ur klippboken.
Lägga till en anteckning som paragraf i ett dokument


 1. Öppna klippboken i vyn där du redigerar ditt dokument.

 2. Sök fram eller skapa anteckningen som du vill lägga till som en paragraf.

 3. Klicka på Lägg till paragraf.


Nu ligger din paragraf från klippboken i dokumentet.Bra att veta!


Paragrafen läggs på den plats i dokumentet som du senast klickat. Om du vill flytta på den klickar du på det små grå pilarna längst ut till vänster, bredvid Paragrafens namn, och drar den dit du önskar.