För att redigera en bild i bildfliken i ditt objekt, klicka upp valfri bild så att denna vyn visas:

Beskrivning av funktionerna i bildhanteringen:


1. Beskrivning - Om ni vill ha en beskrivning om bilden på hemsida eller objektsbeskrivningen, lägger ni in det här.

2. Kategori - Välj exempelvis planlösning eller interiör.

3. Huvudbild/Visa på internet - Kryssa i huvudbild om bilden ska vara högst uppe på objektet på hemsida/objektsbeskrivningen. Välj visa på internet om bilden ska visas på hemsidan. 

4. Bildstorlek och Storlek - Här visas vilken bredd och höjd bilden har, samt vilken storlek (mb) som bilden har. 


5. Vänsterspalten - Här kan ni välja att beskära, använda filter för att ändra färg och ljus, rotera bilden och ändra storlek på bilden. OBS! Tänk på att alltid kryssa i vilken effekt du vill använda, annars syns inte ändringarna. Exempelvis bredvid ljusstyrka, sen kan ni redigera bilden ljusare eller mörkare. 


 

6. Högerspalten - Zooma in och ut, ångra och göra om ändringar samt återställa bilden till original.

7. Pilarna i vänstra hörnet - Välj att gå till nästa eller föregående bild.

8. Ta bort - Radera bilden helt från objektet.