Flytta flera bilder samtidigt genom att markera bilderna med muspekaren och skapa en ruta runt de bilder ni vill flytta. Bilderna blir då markerade och ni kan då dra och släppa där ni vill att bilderna ska placeras.


Markera de bilderna med muspekaren som ni vill flytta:

Dra dessa bilder och släpp på önskad plats:


De 4 markerade bilderna i detta exemplet har nu flyttats från längst bak, till längst fram.