Release 1.9.34


Nyheter:

Bilder
Nu sparas vissa metadata på sparade bilder.


Kartor
Förhandsgranska karta sker nu direkt mot Lantmäteriets kartor.

Kommersiella

Hyresgästlista sammanställning grupperas nu utifrån Hyresgästkategori.


Mäklarjournalen

I mäklarjournalen när man använder knappen ”Ändra alla till utförda” så föreslås olika datum. I journalen för intag så föreslås ”Datum för intagsbesök” Från fliken Uppdrag. I journalen för kontrakt föreslås kontaktsdatumet. I journalen för tillträde föreslås tillträdesdatumet. I övriga delar av journalen eller om något av ovanstående datum saknas så föreslås dagens datum.


Nyproduktion – Bostadsrätter

Nu går det att dokumentera Bokningsavgift i fliken Kostnader. 

Ett generellt bokningsavtal samt generellt samarbetsavtal finns nu under dokument.

Objektsbeskrivning
Objektsbeskrivningen har fått ny meny. Nu kan man välja fler alternativ för att sedan klicka på "Tillämpa". Efter det så laddas objektsbeskrivningen med de nya inställningarna.


Pristyp

Bland pristyper finns ytterligare ett alternativ: "Prisindikation".

Dokumentpaket

Det har skett en del förändringar i flera dokument, bland annat i Förmedlingsuppdragen. De av er som har dokumentpaket behöver därför uppdatera en del dokument i paketen. Den som har Kontorsadmin eller juristbehörighet ska därför gå in i ”Dokumenthantering”.

 

Gå till ”Dokumentpaket” och klicka på de blåa, snurrande pilarna. Då blir paketen uppdaterade med de senaste versionerna av dokumenten.


Förbättringar:

Bankkonto
Vi hade en bugg att det inte gick att lägga till konton utan att man var registrerad som säljare eller köpare. Nu fungerar det.