Om ni har en ny medarbetare som ska börja på kontoret eller om någon på ert kontor ska sluta och inaktiveras så aktiverar/inaktiverar kontorsadmin det under fliken "Hantera användare".


Klicka på "Lägg till ny användare" på knappen längst uppe till höger för att lägga till en ny användare i systemet.  För att avsluta/inaktivera ett användarkonto klickar ni på inaktiv under "Status". Vill ni aktivera ett konto som varit inaktivt klickar ni istället på "Aktiv" då blir knappen grön. Objekten som tillhör medarbetaren som har blivit inaktiverad kommer att ligga kvar i systemet. Om ni söker efter ett visst objekt tillhörande mäklaren som har blivit inaktiverad, kan ni behöva välja "rensa allt" under fliken mäklare i flödesvyn, för att hitta objekten tillhörande mäklaren. Om du vill filtrera och bara få fram objekt som tillhör en mäklare som har en inaktiv användare så behöver du klicka på tratten till höger om sökrutan och sedan klicka på "inkludera inaktiva användare" i menyn som kommer upp till höger. Därefter kan du behöva klicka på "Rensa allt" i mäklar-fliken och sedan välja den inaktiva användaren. För att hitta vilka användare som är inaktiva kan ni göra det under "Hantera användare" och klicka på "Visa endast inaktiva". Då kommer en lista med alla inaktiva användare upp. Om någon användare ska bli aktiv igen, kan ni klicka på "aktiv".