Under fliken "Hantera användare" har ni möjligheten att lägga till nya användare i Mspecs, samt inaktivera användare som har slutat.

Klicka på "Lägg till ny användare" på knappen längst uppe till höger för att lägga till en ny användare i systemet.  För att avsluta/inaktivera ett användarkonto klickar ni på inaktiv under "Status". Vill ni aktivera ett konto som varit inaktivt klickar ni istället på "Aktiv" då blir knappen grön. Objekten som tillhör medarbetaren som har blivit inaktiverad kommer att ligga kvar i systemet. Om ni söker efter ett visst objekt tillhörande mäklaren som har blivit inaktiverad, kan ni behöva välja "rensa allt" under fliken mäklare i flödesvyn, för att hitta objekten tillhörande mäklaren. För att hitta vilka användare som är inaktiva kan ni göra det under "Hantera användare" och klicka på "Visa endast inaktiva". Då kommer en lista med alla inaktiva användare upp. Om någon användare ska bli aktiv igen, kan ni klicka på "aktiv".