Hur ni lägger till bankkontonummer för säljare och köpare kopplat till ett objekt:

För att lägga till ett bankkontonummer till en säljare eller köpare i Mspecs så klickar du upp personens kontaktkort -> Bankkontonummer.

Klicka på "Lägg till" och fyll i kontot som ska kopplas till det nuvarande objektet. 


Skillnaden mellan uppdragsspecifika konton och kontaktbundna bankkonton:

Det nuvarande kontot som är kopplat till objektet visas under ”Uppdragsspecifika bankkonton”. Kontonummer du sparar kommer att synas på det objektet som kontakten öppnas ifrån.

Öppnas kontakten från ett annat objekt kommer det uppdragsspecifika bankkontot inte att synas. Under rubriken ”Kontaktbundna bankkonton” kommer du däremot kunna se redan tillagda kontonummer på kontakten, oavsett från vilket objekt du öppnar kontakten.

Tidigare har bankkonton varit kopplat till en kontakt och inte till ett specifikt objekt. Detta har skapat förvirring exempelvis när en säljare återkommer som köpare och har bytt bank. Då har det gamla kontot dykt upp och kanske använts felaktigt.Kopiera ett tidigare bankkonto till nuvarande uppdrag:

Enbart uppdragsspecifika bankkonton kan användas för säljare och köpare inne på ett uppdrag. För att kopiera över ett kontaktbundet konto till de uppdragsspecifika bankkontona, klicka på kugghjulet och sedan på "Kopiera till uppdragsspecifika".

Kontot hamnar därefter under uppdragsspecifika bankkonton.