Release 1.9.32

Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Nyheter:

Dokumentpaket

Det har skett en del förändringar i flera dokument, bland annat i Förmedlingsuppdragen. De av er som har dokumentpaket behöver därför uppdatera en del dokument i paketen. Den som har Kontorsadmin eller juristbehörighet ska därför gå in i ”Dokumenthantering”.

 

Gå till ”Dokumentpaket” och klicka på de blåa, snurrande pilarna.

Då blir paketen uppdaterade med de senaste versionerna av dokumenten.


Hemsida

I kontorsinställningar finns nu textfält för att kunna skriva en säljande text om kontoret som sedan kan visas på hemsidan.


Information om försäljningen

I uppdragsfliken finns nu fältet ”Information om försäljningen” på alla objektskategorier. Fältet är tänkt att beskriva ”hur säljaren avser att genomföra försäljningen”, det vill säga beskriva hur budgivningen kommer att ske, om objektet säljs med friskrivning med mera.


Objektsbeskrivning - Ny meny
Menyn för inställningar hur objektsbeskrivningen ska visas är flyttad till högersidan. Ställ in alla inställningar du vill ha, tryck sedan på "Tillämpa". Sidomenyn kan öppnas och stängas via "kugghjulet" uppe till höger. Viss designändring har också gjorts i objektsbeskrivningen. 


Mäklarjournal, Budförteckning och Anteckningar

Går nu att spara som pdf i filer.


Nyckelord för marknadsföring

Möjlighet att lägga till nyckelord för bättre sökningar på exempelvis hemsidor. OBS! På bostadsrätter är det viktigt att välja balkong om det finns balkong på lägenheten. Många statistikleverantörer exempelvis Mäklarstatistik, använder balkong när man gör sin statistik.


Projekt - Säljarens kontonummer

Nu går det att lägga till säljarens kontonummer i säljarfliken på ett projekt. Kontonumret man lägger till där kommer automtiskt att visas på alla objekt i projektet, i exempelvis fliken kontraktsuppgifter.
Skanna dokument till objektet i Mspecs

Nu kan ni vid utskrift av dokument lägga till en QR-kod på första sidan i dokumentet. Den QR-koden kan sedan er skanner läsa av och skicka det skannade dokumentet till ”Filer” på rätt objekt i Mspecs.

Tryck på QR-kodsymbolen (1) och sedan på skriv ut (2).

 

Då kommer det upp en QR-kod på förstasidan.

Nu kan du lägga ditt dokument i skannern och skanna dokumentet till scan@mspecs.se.
PDFen ska nu ha sparats på rätt objekt i fliken ”Filer.


 Några saker att tänka på :

  • Om du har objektet öppet när du skannar så kan du behöva uppdatera webbläsaren för att den skannande filen ska synas i fliken ”Filer”.
  • En del skrivare skriver ut med sämre kvalitet och då kan QR-koden vara så dålig att den inte går att läsa av. Då kommer inte filen att kunna sparas i Mspecs.
  • Om dokumentet hamnar snett när du skannar så kan det också inträffa att QR-koden inte går att läsa av.

 

Spara dokument i filer

Nu går det att markera många (eller alla) dokument för att spara i filer.

  

Säljare och köpares bankkonton

Tidigare har bankkonton alltid legat på en kontakt. Detta har skapat förvirring exempelvis när en säljare återkommer som köpare och har bytt bank. Då har det gamla kontot dykt upp och kanske använts felaktigt. 


Vi har nu skapat ”Uppdragsspecifika bankkonton”. Kontonummer du sparar kommer alltså hädan efter att synas på det objektet som kontakten öppnas ifrån.  Öppnas kontakten från ett annat objekt kommer det uppdragsspecifika bankkontot inte att synas. Under rubriken ”Kontaktbundna bankkonton” kommer du däremot kunna se redan tillagda kontonummer på kontakten, oavsett från vilket objekt du öppnar kontakten.


Du kan även klicka på kugghjulet under aktivitet för att flytta upp ett kontonummer från Kontaktbundna bankkonton till Uppdragsspecifika bankkonton.

 


Skriva ut stående bilder på helsida

Vissa bilder till exempel bilder på planlösning, vill man skriva ut så dom fyller en helsida.

Välj skriv ut under ”kugghjulet”:

Där kan du nu välja att skriva ut standardstorlek eller helsida:

 

Skriva på andra språk

Nu finns möjligheten att välja Portugisiska när man skriver på andra språk.

 

Försäljningsrapport – se resultat från flera kontor

Om du har tillhörighet till flera kontor så kan du nu ta ut rapporten för alla kontor samtidigt

 

Förbättringar:


Boka visning

I avbokningsmailet visas nu namnet på den som bokat av sig.


Matchning – avbokning

När en spekulant avregistrerar sina matchningar så informeras ansvarig mäklare om detta via ett mail.

Matchning

Krysset ”Ej direktmarknadsföring” på kontakter gjorde att spekulanten inte fick matchningar. Det är nu åtgärdat.