Vill du veta mer vilka leverantörer som har koppling till Mspecs, klicka här. 


Om du inte hittar din leverantör i det här aktiveringsflödet kan du kontakta support@mspecs.se för mer information om hur tjänsten aktiveras.


Aktivera tjänster i Mspecs


Som licensadministratör kan du aktivera en tjänsteleverantörs tjänster för hela företaget eller välja att aktiveringen ska ske per kontor. Om du väljer att det ska aktiveras per kontor behöver respektive kontorsadministratör aktivera tjänsten för att den ska bli valbar i systemet.


Aktivera för hela företaget

För att kunna göra följande steg behöver du ha behörigheten bolagsadministratör. Om du inte har rätt behörighet kontaktar du i första hand ert huvudkontor eller den som är licensansvarig för er licens i Mspecs.

  1. Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet.
  2. Klicka på Företagsinställningar
  3. Fäll ut fliken Tjänster.
  4. Klicka på "plusset" ute till höger för att lägga till och aktivera en ny tjänst.
  5. Klicka sedan på kugghjulet på önskad tjänst och på Företag, för att aktivera för hela er licens i Mspecs (alla kontor samtidigt).
  6. Vill du istället att aktiveringen ska ske per kontor, väljer du istället alternativet Kontor via kugghjulet.
Aktivera per kontor

När den som är bolagsadministratör har valt att aktiveringen ska ske per kontor (se punkt 6 i instruktionen ovan) behöver tjänsten även läggas till på kontorsnivå. Det kan den som har behörighet bolagsadministratör eller kontorsadministratör göra.


  1. Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet och på Kontorsinställningar.
  2. Klicka in dig på kontoret och öppna fliken Tjänster.
  3. Klicka på "plusset" ute till höger.
  4. Klicka på "plusset" för att lägga till önskad tjänst.

När tjänsten är aktiverad kan det vara bra att kontrollera kopplingen med leverantören.