Vill du veta mer vilka leverantörer som har koppling till Mspecs, klicka här. 


Om du inte hittar din leverantör i det här aktiveringsflödet kan du kontakta support@mspecs.se för mer information om hur tjänsten aktiveras.


Aktivera tjänster i Mspecs


Som licensadministratör kan du aktivera en tjänsteleverantörs tjänster för hela företaget eller välja att aktiveringen ska ske per kontor. Om du väljer att det ska aktiveras per kontor behöver respektive kontorsadministratör aktivera tjänsten för att den ska bli valbar i systemet.


Aktivera för hela företaget

För att kunna göra följande steg behöver du ha behörigheten bolagsadministratör. Om du inte har rätt behörighet kontaktar du i första hand ert huvudkontor eller den som är licensansvarig för er licens i Mspecs.

 1. Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet.
 2. Klicka på Företagsinställningar
 3. Fäll ut fliken Tjänster.
 4. Klicka på det blåa "plusset" ute till höger för att lägga till en ny tjänst.


 5. I den här vyn visas de redan tillagda tjänsterna med grön bakgrund och ett kugghjul.
  De tjänster med vit bakgrund är ännu inte tillagda. Klicka på plusset för att lägga till önskad tjänst:


 6. Ett fönster öppnas för ytterligare inställningar.  
  a) Delegerad kontorskoppling - bocka i alternativet för att aktiveringen ska ske per kontor istället, tjänsten blir då tillgänglig att lägga till i respektive kontors kontorsinställningar. Observera att användaren med roll kontoradmin då måste lägga till tjänsten på det enskilda kontoret.
  b) Rekommendera aktivering för - Bolagsadministratören kan på uppdragstjänster välja för vilka objektskategorier som tjänsten ska aktiveras för, i samband med att ett uppdrag startas, användare kan välja bort att aktivera dessa.
  c) Tvinga aktivering för - Bolagsadministratören kan tvinga användarna att använda tjänsten på valda objektskategorier, dessa går inte att välja bort när objektet skapas.
   
 7. Klicka på Spara nere till höger för att lägga till tjänsten.


Aktivera per kontor

När den som är bolagsadministratör har valt att aktiveringen ska ske per kontor (se punkt 6 i instruktionen ovan) behöver tjänsten även läggas till på kontorsnivå för att finnas tillgänglig för användarna. Den som har behörighet bolagsadministratör eller kontorsadministratör kan utföra detta.


 1. Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet och på Kontorsinställningar.
 2. Klicka in dig på kontoret och öppna fliken Tjänster.
 3. Klicka på plusset ute till höger.
 4. Klicka på plusset för att lägga till önskad tjänst.

När tjänsten är aktiverad kan det vara bra att kontrollera kopplingen med leverantören.