Här kommer vi att visa dig hur du tar bort en tillagd köpare. Du behöver flytta tillbaka köparen till en spekulant. 


1. Klicka på fliken "kontrakt"

2. Klicka på fliken "köpare" 

3. Klicka på kugghjulet och välj "flytta köpare till spekulant"


Kontakten kommer nu att flyttas tillbaka till spekulantfliken/budgivare och inte raderas. 


Klart!