Release 1.9.31

Dokument
Nu visas en etikett vem som skapat en dokumentmall. Exempelvis Mäklarsamfundet, licensadmin eller om det är mäklarkontorets egna dokument.


Dokument
Dokumenten i Mspecs går nu att spara som pdf i filer från ”kugghjulet”.


Samt inne från dokumentet:Fördelning av utbetald handpenning

Vid utbetalning av handpenning så kan man nu fördela utifrån ägd andel. Viktigt att om det finns belopp som inte ska ingå i fördelningen, exempelvis provision, så måste man ha lagt in det först. Fördelningen sker sedan på resterande belopp.Om en säljare har flera konton inlagt så får man välja konto innan man fördelar.


Grunddata – Arrende vs Andelsrätt

Många har av misstag kryssat i både Arrende och Andelsrätt samtidigt. Eftersom man endast ska välja en av dessa, är kryssrutorna nu blockerade så att man bara kan ha en ikryssad åt gången.


Leveranser och beställningar
Leveranser kommer nu direkt in i ditt objekt i Mspecs, utan att ni själva behöver hämta den färdiga leveransen.


Likvidavräkningen

Går nu att fördela säljarens slutlikvid efter ägd andel


Matchning 

När en spekulant avanmäler sig från sin matchning, skickar nu mail till användaren med information om vem som avanmält sig.


Spekulantlistan
Nu visas om kunden äger sitt boende eller inte


Utbetalning av deponerad handpenning

Samtidigt som ni redovisar hur ni har betalat ut handpenningen, kan man nu maila en ”hemlig kopia” till den som sköter bokföringen. Använd knappen ”Lägg till bcc”. Knappen kan också hämta uppgifter från ”Externa kontakter”.


För att underlätta kan man i externa kontakter lägga till den som sköter bokföringen i ”Externa kontakter” och ge dom kategorin ”Redovisningsbyrå”. När man redovisar utbetald handpenning, kan man nu i inmatningen ange om ett belopp avser exempelvis provision. Då kommer momsen att visas i mailet.


 

Prisjustering från och med den 1 april 2022
Det nya priset är 245 kr per användarlicens i månaden. Det innebär en höjning på 25 kr per användare. Priset för kontorslicensen är oförändrad.
 

Budgivning via BudID


När tjänsten är aktiverad är den fullt integrerad i mäklarsystemet, vilket innebär en enkel och trygg hantering utan någon ytterligare administration för er mäklare.

Fördelarna med tjänsten är många. Budgivarna kan verifiera sin identitet med BankID och verifiera sitt lånelöfte via digitala smarta kopplingar till bankerna. Informationen om lånelöftet visas sedan i mäklarsystemet tillsammans med BankID-identifieringen. Smart, enkelt och tryggt!

 En annan stor vinst med tjänsten är bankkopplingen vilket möjliggör kortare ledtider för hantering av bolåneansökan vid avslutad budgivning. Detta leder i sin tur till att kontrakt kan komma att undertecknas tidigare. 


För att komma igång med tjänsten redan idag eller för mer information, kontakta Anton Winqvist, anton@budid.se eller gå in på https://budid.se/maklare.


Förbättringar:


Dokumentpaket

Det har skett en del förändringar i flera dokument. De av er som har dokumentpaket behöver därför uppdatera en del dokument i paketen. Den som har Kontorsadmin eller juristbehörighet ska därför gå in i ”Dokumenthantering”.

 

Gå till ”Dokumentpaket” och klicka på de blåa, snurrande pilarna. Då blir paketen uppdaterade med de senaste versionerna av dokumenten.