Här kommer en instruktion på hur ni skapar Kvitto - provision. 


  1.  Klicka på fliken dokument.
  2. klicka därefter på knappen Kvitto
  3. Välj alternativet "Kvitto - provision" 
  4. Klicka på knappen Hämta provision
  5. Välj sedan mottagare, i det här fallet säljaren. Hämta även kvittonummer högst upp i högra hörnet och sedan spara.

  6.  Ni kan lägga till mäklaren som Signerare längst ned under "Signaturer", alternativt en assistent/kollega som har hand om bokföringen eller tillträdet.