Om säljarens namn inte visas högst uppe i likvidavräkningen vid utskrift, så beror det på att personen inte har några andelar ifyllda på sitt kontaktkort. 
När andelar är ifyllda under vardera säljares kontaktkort, så kommer det sedan att visas korrekt vid utskriften av likvidavräkningen. En anledning till att andelar inte ska vara ifyllda är om en av säljarna endast är en dödsbodelägare utan andelar eller exempelvis en kontaktperson. 
Tips!
Kontrollera alltid säljare/köpares uppgifter i kontaktkorten vid uppdragets start och innan försäljningen är avslutad.