Den som är Bolagsadmin kan tilldela BRFer mellan olika kontor. Det innebär att om ett kontor vill ha tillgång till ett annat kontors BRFer så kan bolagsadmin tilldela detta. Man kan inte tilldela en enskild BRFer, utan samtliga BRFer delas mellan kontoren.

  1. Gå in på kontorsinställningar till kontoret som ska dela BRF med ett annat kontor.  Där finns fliken ”Tilldela BRF”

     
  2. Välj kontor att tilldela BRF med. Se i bilden nedan: