Den som är Bolagsadmin kan tilldela BRFer mellan olika kontor. Det innebär att om ett kontor vill ha tillgång till ett annat kontors BRFer så kan bolagsadmin tilldela detta. Man kan inte tilldela en enskild BRFer, utan samtliga BRFer delas mellan kontoren.

  1. Gå in på kontoret som man vill dela med. Där finns fliken ”Tilldela BRF”

     
  2. Välj kontor att dela med i fältet. Se i bilden nedan: