Om du önskar beställa bilder, en besiktning, objektsbeskrivning etc. följer du stegen nedan:


  1. Börja med att klicka på Tjänster i vänstermenyn.
  2. Fäll ut fliken Tjänster.
  3. Leta upp önskad leverantör, klicka på företagsnamnet på den blåa raden.
  4. I listan som fälls ut klickar du på den översta raden, företagsnamnet.
  5. Klicka på Beställ (Gå till leverantören).

Du skickas nu direkt till, i det här exemplet, Eminenta och kan där lägga din beställning.